Інженерія програмного забезпечення — 121

Навчальні програми дисциплін (Сілабуси)

1. ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
2. ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (англійська)
 
3. Модельно-орієнтоване проектування програмних систем
 
4. МЕТОДИ РЕІНЖЕНІРИНГУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
6. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
 
7. ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ І ВЕРИФІКАЦІЇ ПРОГРАМ
 
Англійською мовою:
Технології автоматизованого проектування і верифікації програм
Організація науково-інноваційної діяльності
Методика та організація науково-дослідної діяльності
Модельно-орієнтоване проектування програмних систем
Розроблення децентралізованих застосувань