Викладачі

Шаповалова Світлана Ігорівна

Шаповалова Світлана Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент.

У 1987 р. закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю теплофізика та отримала кваліфікацію інженер-теплофізик. У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 — системи автоматизації проектування на тему “Автоматизоване формування моделей складних систем у середовищі штучного інтелекту”.

Викладає: методи та системи штучного інтелекту, системи штучного інтелекту, моделі та алгоритми штучного інтелекту, декларативне програмування.

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Шаповалова С.И., Шараевский Г.И. Среда моделирования нейронных сетей для решения задач диагностики оборудования АЭС // Проблеми програмування. Наук. журнал. - №2-3, 2008, С. 675-678.
  2. Шараевский Г.И., Шаповалова С.И. Оперативная диагностика основного оборудования АЭС // Проблеми загальної енергетики. Наук. збірник. - №20, 2009, С. 35-39.
  3. Шараєвський Г.І., Шаповалова С.І. Модель автоматичної адаптації діагностичної нейромережевої структури до розпізнавання випадкових об’єктів за умов апріорної невизначенності множини класів// Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць.- Вип. 2., 2009, С.156-164.
  4. Шаповалова С.І., Третьяков Д.І. Моделювання дій інтелектуальних агентів в середовищі зі змінними характеристиками // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. - №3/6(45). – C. 64-69.
  5. Шаповалова С.І. Програмний комплекс діагностики економічного стану підприємства / С.І. Шаповалова, О.О. Мажара // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць.- 2011.-Вип. 5.- С.209-216.