Викладачі

Сегеда Ірина Василівна

Сегеда Ірина Василівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 1986 р. закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю гіроскопічні прилади і пристрої та отримала кваліфікацію інженер електромеханік. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища «Формування організаційно-економічного механізму екологізації електроенергетики».

Викладає: Інформаційні технології-1.Основи інформатики, аналіз вимог до програмного забезпечення, організація баз даних та знань-2, групова динаміка та комунікації, чинники успішного працевлаштування.

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Сегеда І.В. Методологія визначення суспільних втрат капіталу здоров’я населення України внаслідок впливу енергетики на довкілля [Електронний ресурс] / І.В. Сегеда // Ефективна економіка. – 2010. – № 2.– Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
  2. И.В.Сегеда, И.И.Гусева Экологический фактор формирования энергетических тарифов в Украине / Устойчиво развитие [Под ред. Доц. д-р Христо Крачунов] , България номер 5 - июнь 2012 С.90-95
  3. Сегеда І.В., Хлобистов Є.В. Енергетична складова вдосконалення системи природоохоронних платежів. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти ії реалізації: Праці IV між нар. Наук.-практ. Сем., 23-26 жовт.2012 р./ відпов. Ред.. Є.М.Письменний, В.М. Шаповал. - Д.: Національний гірничий університет, 2012.- с.149-154.
  4. Iryna Segeda, Iryna Husyeva Insurance as a risk management tool in electroenergetics // Bezpeiczeństwo energetyczne – surowce kopalne vs alternatywne żrόdła energii” / pod redakcją naukową Piotra Kwiatkiewicza – Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpeiczeństwa z siedzibą w Poznaniu. – 2013. – 329 s. – s.235-245
  5. Iryna Husyeva Organizationally ecological mechanism of providing the power security of Ukraine / Iryna Husyeva, Iryna Segeda // Konferencja naukowa “Bezpeiczeństwo energetyczne – rynki surowcόw i energii” / pod redakcją Piotra Kwiatkiewicza – Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpeiczeństwa z siedzibą w Poznaniu. – 2011. – 281 s. – s.203-206