Advisors

Отрох Сергій Іванович

Отрох Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем.

У 1999 р закінчив Київський інститут зв'язку за спеціальністю «Телекомунікаційні мережі та системи» та здобув кваліфікацію магістра телекомунікацій. Захистив кандидатську дисертацію з теми: «Поліпшення показників якості системи управління інтелектуальної мережі» у 2004 році та одержав ступінь кандидата технічних наук. Вчене звання доцента за  кафедрою телекомунікаційних систем отримав у 2011 році. Захистив докторську  дисертацію за спеціальністю 05.12.02 „Телекомунікаційні системи та мережі” на тему: «Методологія підвищення якості функціонування мережі майбутнього (FN) в умовах дії дестабілізуючих факторів» та одержав ступінь доктора технічних наук у 2018 році. Вчене звання професора за кафедрою автоматизації проектування енергетичних процесів і систем КПІ ім. Ігоря Сікорського отримав у 2021 році.

Викладає:

OrcidID | Scopus_ID

Підручники, навчальні посібники, монографії

1. «Комп’ютерні мережі. Комп’ютерний практикум»/ Навчальний посібник  КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ,-. 130 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38640

2. «Fundamentals of IT project management»/ Навчальний посібник National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. – Київ,-. 72 с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34479

3. «Теорія електричного зв'язку» - Загальні поняття про сигнали та канали зв’язку/ Навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів – Київ.: ННІТІ ДУТ. – 2017. – 132 с. http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/732/view/1617

4. «Теорія електричного зв'язку» - Оптимальне приймання сигналів. Основи теорії завадостійкості/ Навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів за кредитно-модульною організацією навчального процесу. – Київ.: ННІТІ ДУТ. –  2018. – 120 с. http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/732/view/1620

Досвід практичної роботи

З 2000 по 2004 рік пройшов шлях від інженера до головного спеціаліста відділу планування місцевих мереж, а з 2008 по 2017 начальник науково-технічного відділу Апарату управління ПАТ «Укртелеком». З 2017 року завідувач кафедри мобільних та відеоінформаційних мереж Державного університету телекомунікацій. З 2019 р. – професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем.

Науково-дослідні роботи та нормативні документи

1. ГБН «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування». Галузеві будівельні норми В.2.2-34620942-002:20152. «Програмне забезпечення системи підтримки прийняття рішень забезпечення техногенно-екологічної безпеки».

2. НДР “Розробка рекомендацій щодо побудови ефективного цифрового каналу зв’язку з використанням n-вимірних багатопозиційних групових OFDM-сигналів  кубічно-амплітудно-фазової модуляції”

Відомості про підвищення кваліфікації

У 2020 році пройшов міжнародне наукове за програмою для викладачів «Академічна доброчесність», на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW(Варшава) Польща.

У 2021 році отримано вчене звання «Професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем КПІ ім. Ігоря Сікорського».