Викладачі

Ногін Микола Васильович

Ногін Микола Васильович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент.

У 1966 р. закінчив Київський державний університет за спеціальністю математика та отримав кваліфікацію математик-обчислювач. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01-041 — математична фізика на тему «Решение задач осесимметричной теории потенциала и теории упругости для пространства с одним и двумя сферическими разрезами».

Викладає: комп’ютерна дискретна математика.

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Ногін М.В., Яхно О.М. Математичне моделювання потоків вязких рідин в тонких шарах з врахуванням конвективного прискорення // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка», № 4, 2009 р.
  2. Ногін М.В., Кублій Л.І. Вибрані розділи дискретної математики, алгебраїчні структури, алгебра логіки. Навчальний посібник з грифом Університету. – К.: Політехніка, 2012.
  3. Ногін М.В., Тімошенко А. Застосування ключа в криптології // Тези ІХ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрів, студентів «Сучасні проблеми енергетики», 2011 р.
  4. Ногін М.В., Пляшко Н. Дешифратор і ключ // Тези ІХ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрів, студентів «Сучасні проблеми енергетики», 2011 р.
  5. Ногін М.В. Метод інтегральних рівнянь розв’язання рівнянь Прандтля // Тези міжнародної конференції УПМЕ «Интегральные уравнения», 2009 р.