Новини

Відбувся VI науково-практичний семінар із міжнародною участю «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ І НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (Недінські читання).

 

21-22 жовтня в НТУУ «КПІ» відбувся VI науково-практичний семінар із міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення» (Недінські читання). Її організаторами виступили кафедра АПЕПС ТЕФ Національного технічного університету «КПІ» та  Tempus-проект IEMAST (establishing modern Master-level studies in Industrial ecology).

Учасниками Tempus-проекту IEMAST від кафедри АПЕПС є д.ф-м.н., проф. Гуржій Олександр Андрійович і к.е.н., доц. Караєва Наталія Веніамінівна.

Пленарне засідання відкрилося доповіддю заст. проректора з наукової діяльності НТУУ «КПІ» Коваля Олександра Васильовича на тему: «Потенціал інноваційних розробок студентів НТУУ «КПІ» в задачах економічної безпеки України»

Ведучими семінару були доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджментуНТУУ «КПІ» Дергачова Вікторія Вікторівна такандидат економічнихнаук, старший науковий співробітник Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську Бараннік Вячеслав Олексійович.

Економічна безпека держави є важливою передумовою сталого розвитку. Актуальність дослідження проблем реалізації сталого розвитку та економічної безпеки в Україні було представлено в доповіді Хлобистова Євгена Володимировича – доктора економічних наук, професора Інституту економіки навколишнього середовища та сталого розвитку НАН України.

Необхідність зміни податкової системи зазначалося у доповіді Мартинюка Володимира Петровича  (д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності Тернопільського Національного економічного університету).

Важливість інвестиційного забезпечення промислового розвитку України та її регіонів переконливо прозвучало в доповіді заслуженого економіста України, доктора економічних наук, професора Національного інституту стратегічних досліджень Сухорукова Аркадія Ісмаїловича.

Метою семінару було обговорення широкого кола проблем забезпечення економічної безпеки територіально-виробничих систем, методів, засобів та технологій реалізаціїдержавної політики в сфері економічної безпеки. На семінарі вирішення проблем забезпечення економічної безпеки, у першу чергу, розглядалося у площині безпеки енергозабезпечення та енергоефективності економіки. У цьому контексті цікавим була доповідь Розена Віктора Петровича (д.т.н., проф.,завідувача кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами НТУУ «КПІ») про важливість бенчмаркінгу, як інструмента забезпечення енергоефективності промислових підприємств.

Актуальністьвпровадження фінансових важелів забезпечення програми енергозбереження в Україні була висвітлена у доповіді доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів і кредиту Університету банківської справи Національного банку України Лапко Олена Олександрівна.

Енергетичні інтереси України в системі безпеки Євразійського ринку природного газу було висвітлено у доповіді  здобувача Національного інституту стратегічних досліджень Мухіна Володимира.

Значну увагу на секціях семінару було приділено математичним методам дослідження проблем економічної безпеки та прикладним задачам інформаційного забезпечення реалізації превентивних технологічно-управлінських заходів політики економічної безпеки держави.

Особливістю даного семінару було проведення виїзної секції на тему «Ризики та механізми забезпечення економічної безпеки територіально-виробничих систем» у «Межигір’ї» (колишня резиденція екс-президента В.Ф. Януковича).

На секціїобговорювалисянаслідки неефективної системи управління в умовах тотальної корупції. 

 

 

Неабиякий інтерес у аспірантів, молодих кандидатів економічних та технічних наук НТУУ «КПІ», Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України”,  ПВНЗ «Європейський університет» викликала доповідькандидата біологічних наук, наукового співробітника відділу загальної токсикології Державного підприємства “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя МОН України Зінов′євої Марини Людомирівнина тему«Специфіка ризиків демографічної безпеки при вживанні слабоалкогольних напоїв».

Традицією всіх минулих семінарів було проведення презентації попередньо виданого збірника результатів дослідженьучасників семінару. Не виключенням став і цей семінар, на якому пройшла презентація монографії «Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології». 

Монографія орієнтована на широке коло фахівців із економіки, енергетики та інформатики, а також на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Ця наукова праця, як і семінар, присвячується світлій пам’яті Ігоря Валентиновича Недіна (на фотографії – по центру), який був фундатором наукової школи дослідження проблем економічної безпеки в Україні, значну увагу в якій приділялося саме вирішенню енергетичних проблем.

 

Автор звіту – к.е.н., доц. кафедри АПЕПС ТЕФ, Караєва Н.В.