Викладачі

Михайлова Ірина Юріївна

Михайлова Ірина Юріївна, асистент, аспірант.

У 2010 р., закінчила НТУУ «КПІ» за спеціальністю програмне забезпечення автоматизованих систем та отримала кваліфікацію професіонал у галузі програмування.

Викладає: об'єктно-орієнтовані бази даних, об'єктно-орієнтований аналіз та проектування програмних систем.

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. С.О. Лук’яненко, І.Ю. Михайлова, С.І. Шаповалова Адаптивний метод моделювання об’єктів з розподіленими параметрами // Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / Під ред. Л.Ф. Головка, С.О. Лук’яненка. – К.: Вістка, 2009. – С. 78-97.
  2. О.Д. Кагляк, І.Ю. Михайлова. Лазерне формоутворення металевих просторових конструкцій // Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / Під ред. Л.Ф. Головка, С.О. Лук’яненка. – К.: Вістка, 2009. – С. 218-242.
  3. А.А. Верлань, Д.С. Смаковский, И.Ю. Михайлова. Численное решение двумерного уравнения теплопроводности с использованием технологии OpenMP // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — Вип. 4. — C. 56-64.
  4. Л.Ф. Головко, С.О. Лукьяненко, И.Ю. Михайлова, В.А. Третяк Моделирование процесса бесконтактной лазерной деформации адаптивным методом // Электронное моделирование / Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины, 2011 – Вып. 3 - Том 33. – с. 71-84.
  5. І.Ю. Михайлова, В.А. Третяк. Адаптивні методи моделювання розповсюдження забруднювачів в атмосфері //Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства: монографія / [Караєва Н.В., Левченко Л.О., Письменна У.Є. та ін.]; за заг. ред. Лук’яненка С.О., Караєвої Н.В. – К.: Тамподек ХХІ, 2012 – Вип. 1. – с. 169-181.