Коваль Олександр Васильович

Молодід Олександр Кирилович

Молодід Олександр Кирилович, асистент.

У 1971 р. закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю математика, обчислювальна математика та отримав кваліфікацію математик.

Викладає: чисельні методи.

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації:

  1. Теплообмін при плівковій конденсації водяної пари на горизонтальних оребрених циліндрах в області менісків. Наукові вісті НТУУ «КПІ», № 2, 2007. – С. 5-11.
  2. Метод определения эффективности теплообменных аппаратов. Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения / Под общ. ред. Г.К.Вороновского,И.В. Недина.-К.: Знания Украины,2007. - С. 338-342.
  3. Удосконалення сітчастої структури для підвищення теплообміну та стабільності течії в плівкових аппаратах. Енергетика: економіка, технології, екологія, № 1, 2010. – С. 63-70.
  4. Визначення енергозберігаючих режимів роботи теплотехнічного обладнання. Монографія: Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства, українською мовою.
  5. Розрахунок двовимірного стаціонарного температурного поля методом скінченних елементів. Методичні вказівки. Електронне видання; гриф факультету(інституту); дата отримання грифу 26.03.2012 Математичні методи оптимізації. Навч. посібник. К.: НТУУ “КПІ”, 2012. - 204 c. 12 ум. друк. арк. 11,86.