Викладачі

Медведєва Валентина Миколаївна

Медведєва Валентина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент.

У 1961 р. закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю математичні і рахунково-рішаючі прилади та обладнання та отримала кваліфікацію інженер-електрик. У 1971 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 252 — обчислювальна техніка на тему “Апаратний синтаксичний контроль на основі метамови R-граматик”.

Викладає: основи розробки трансляторів; лінгвістичне забезпечення САПР.

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Ісаєнко С.А., Щербашин Ю. Д. Оптимизация расчета гидравлических сетей с висящими узлами Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2010. - №2. - С. 20-27.
  2. Изотов А.Е. Мониторинг корректности и оптимизация системных ресурсов ОС семейства Windows Восточно-Европейский журнал передовых технологий.- 2011.- № 2/2 (50) – с. 52-55.
  3. Третяк В.А. Транслятори: лексичний та синтаксичний аналізатори. Навчальний посібник з грифом НТУУ «КПІ», прот. №9 від 24 травня 2012.- 148 с.
  4. Чуприна А.І. Використання OLAP технології в системі автоматизації ризиків страхової компанії. Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики», м. Київ, 18-22 квітня 2011 р. – НТУУ КПІ ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. - С. 432.