Коваль Олександр Васильович

Матях Сергій Володимирович

Матях Сергій Володимирович, Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, мол. наук. співробітник.

У 2007 р. закінчив НТУУ”КПІ” за спеціальністю програмне забезпечення автоматизованих систем та отримав кваліфікацію магістр комп’ютерних наук.

Викладає: тестування програмного забезпечення, функціональне програмування.

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації:

  1. Нестійкості процесів переносу заряду в фотоелектричних і електрохімічних перетворювачах з нелінійними параметрами переносу // Журнал Відновлювана енергетика. – 2010. - №1.
  2. Моделювання двовимірних процесів у фотоелектричних та електрохімічних перетворювачах // Журнал Відновлювана енергетика. – 2010. - №2.
  3. Програмна реалізація чисельного моделювання двовимірних процесів у фотоелектричних та електрохімічних перетворювачах // Журнал Відновлювана енергетика. – 2011. №2.
  4. Методи реалізації програмного забезпечення для моделювання процесів в фотоелектричних та електрохімічних перетворювачах // Матеріали VІ Міжнародної конференції “Відновлювана енергетика ХХІ століття”.
  5. Застосування програмного забезпечення для моделювання процесів переносу заряду в фотоелектричних та електрохімічних перетворювачах // Матеріали VІІ Міжнародної конференції “Відновлювана енергетика ХХІ століття”.