Викладачі

Ляшенко Максим Володимирович

Ляшенко Максим Володимирович, старший викладач

У 1990 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю автоматизація та комплексна механізація будівництва та отримав кваліфікацію інженер-електромеханік.

Викладає: GRID-технології, паралельні обчислення та GRID-технології, глобальні комп'ютерні мережі, сучасне JAVa програмування, розподілені комп'ютерні системи і мережі.

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Ляшенко М.В. «Система контроля за рациональным использованием ресурсов серверного оборудования в многокомпьютерных кластерных системах центров обработки данных» (Системний аналіз та інформаційні тенології: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2011, Київ, 23-28 травня 2011р. /ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ». – К.: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2011. – 548с. – Текст: укр., рос., англ.
  2. Ляшенко М.В., Лук’яненко С.О. «Система контроля за рациональным использованием ресурсов серверного оборудования в многокомпьютерных кластерных системах центров обработки данных» (IX Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»; Тези доповідей,; м. Київ, 18-22 квітня 2011 р.)
  3. Моделювання систем: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» спеціальності «Інформаційні технології проектування» денної форми навчання / Уклад: Ю.Д.Щербашин, М.В.Ляшенко. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 24 с.