Коваль Олександр Васильович

Лук'яненко Святослав Олексійович

Лук'яненко Святослав Олексійович,
 завідуючий кафедрою (2006 - 2016), доктор технічних наук, професор

У 1971 р. Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за напрямом обчислювальна математика. У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.12 на тему "Дослідження і розробка методів і алгоритмів ефективного програмного забезпечення машинного аналізу", захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи на тему “Адаптивні методи чисельного моделювання високо градієнтних процесів в об’єктах з розподіленими параметрами”.

Викладає: чисельні методи в інформатиці.

Сторінка викладача

Основні публікації за останні 5 років:

  1. Головко Л.Ф., Лукьяненко С.А., Рахмани Мохсен, Сороченко В.Г. Повышение жесткости тонколистовых металлических изделий созданием структурных концентраторов напряжений // Сб. наукових праць КНТУ. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Кіровоград. КНТУ.- 2008.- Вип. 21.- С. 325-334.
  2. Головко Л.Ф., Лукьяненко С.А., Шатило А.В., Салавати Х. Моделирование теплових процессов при лазерной гипертермии биологических тканей // Хмельницьк, Вісник Хмельницького національного університету.-2008. - №6. - C. 85-92.
  3. С.А.Лукьяненко, Л.А.Левченко, И.Н.Ковтун, В.А.Глыва, Г.Д.Потапенко. Оперативный контроль электромагнитной обстановки на робочих местах // Сварщик. – 2009. - №1. – С. 46-47.
  4. Головко Л.Ф., Хегірізаде Мейсам, Лукьяненко С.А., Агеєнко В.А. Можливості підвищення якості зносостійких покриттів застосуванням лазерного опромінення // Хмельницьк, Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. - №1. - C. 20-28.
  5. Лук’яненко С.О., Смаковський Д.С., Аушева Н.М. Методи чисельного моделювання високоградієнтних процесів в об’єктах з розподіленими параметрами // Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / Під ред. Л.Ф.Головка, С.О.Лук’яненка. – К.: Вістка, 2009. – С. 70-78.