Викладачі

Левченко Лариса Олексіївна

Левченко Лариса Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент.

У 1979 р. закінчила Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю автоматизовані системи керування та отримала кваліфікацію інженер-системотехнік. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.03.03 — інформаційні системи в економіці на тему «Інформаційно-методичне забезпечення науково-технічних проектів та програм».

Викладає: системне програмування і операційні системи, операційні системи, професійна практика програмної інженерії.

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації:

  1.  В.А.Глива, О.Г.Вільсон, І.О.Азнаурян, І.М.Ковтун, Л.О.Левченко Підвищення рівня безпеки праці користувачів інформаційно-технічних комплексів // Вісник НТУУ „КПІ”: Збірник наукових праць. – К.: НТУУ „КПІ”, ЗАТ „Техновибух”. – 2007. – Вип.15. – С.178-184.
  2.  В.А.Глива, В.І. Клапченко, Є.Ю. Коростельова, Л.О.Левченко Напрями удосконалення нормативної бази з проектування та експлуатації інформаційних мереж і автоматизованих систем // Науково-технічна інформація. – 2007. - № 3. – С.12-15.
  3.   Глива В.А., Вільсон О.Г., Азнаурян І.О., Левченко Л.О. Магнітні поля невиробничого походження і засоби зменшення їх впливу на людей при експлуатації автоматизованих систем // Гігієна населених місць. – 2007. –Вип.49. –С.117-122.
  4.  Глива В.А., Левченко Л.О., Яровой М.В. Інноваційні методи забезпечення неперервного моніторингу параметрів довкілля // Проблеми науки. – 2008. – № 6. – С.28-31.
  5.  Глива В.А., Клапченко В.І., Теренчук С.А., Левченко Л.О. Заходи підвищення надійності роботи комп’ютерного обладнання та безпеки персоналу в енергонасичених будівлях і спорудах // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – К.: КНУБА, 2008. – Вип. – 31. – С.85 – 90