Викладачі

Лабжинський Володимир Анатолійович

Лабжинський Володимир Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент.

У 1999 р. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” за спеціальністю програмне забезпечення автоматизованих систем та отримав кваліфікацію інженер-системотехнік. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 — інформаційні технології” на тему “Мультиагентна технологія синтезу розподілених ієрархічних систем обробки даних (на прикладі СОД екологічного моніторингу)”.

Викладає: операційні системи UNIX, комп'ютерні мережі, сучасні операційні системи.

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації:

  1. Синтез оптимальної структури інформаційно-аналітичної системи в умовах невизначеності / Зайченко Ю. П., Лабжинський В. А. // Вісник ЧДТУ. - 2009. - № 1. - С. 10-14.
  2. Сравнительный анализ двух методов прогнозирования загрязнения воздушного бассейна / Зайченко Ю. П., Лабжинский В. А. // Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Збірник наукових праць. К.: Век+, - 2009. - № 50. - С. 49-55.
  3.  Гайдаржи В. І. Методи та засоби практичної реалізації інформаційної мережі екологічного моніторингу / В. І. Гайдаржи, В. А. Лабжинський // Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства : монографія [Караєва Н.В., Левченко Л.О., Письменна У.Є. та ін.]; за заг. ред. Лук’яненка С. О., Караєвої Н. В. – К. : Тамподек XXI, 2012. – С. 120–130.
  4. Зайченко Ю. П., Лабжинский В. А. Синтез оптимальной структуры информационно-аналитической системы в условиях неопределенности // Материалы XI Международной научно-технической конференции “Системный анализ и информационные технологии”. - Киев: УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”. - 2009. - С. 104.
  5. Куценко Є. А., Лабжинський В. А. Конвертер даних льотного експерименту // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”. - Київ: НТУУ “КПІ”. - 2010. - С. 333.