Викладачі

Кузьміних Валерій Олександрович

Кузьміних Валерій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент.

У 1979 р. закінчив КПІ за спеціальністю автоматизовані системи управління та отримав кваліфікацію інженер–системотехнік. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.12 — системи автоматизації проектування на тему «Адаптивні методи параметричної оптимізації складних динамічних об’єктів». 

Викладає: моделювання систем-1, прикладне програмування в системах автоматизованого проектування.

Профіль LinkedIn

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації:

  1. Аналіз ризиків у корпоративної системі управління проектами. Реєстрація, зберігання і обробка даних. . – т. 12, № 3, с. 99–107 с. – 2010.
  2. Управління агрегованими групами проектів, Реєстрація, зберігання і обробка даних, ISSN 1560-9189, т. 13, № 3, с.109-116-2011.
  3. Телекомунікаційні мережі майбутнього, Telecommunication Sciences, NTUU “KPI”, ISSN 22109-9454, v.2, n.2, p.65-67,2011
  4. Пристрій виявлення незбалансованих струмів та струмів витоку у системах електроживлення автоматизованих систем., патент на корисну модель № 24056,- 11.06.2007.
  5. САПР об’єктів малої енергетики , К.:Знання України, -2007.-216с.