Викладачі

Кублій Лариса Іванівна

Кублій Лариса Іванівна, кандидат технічних наук, доцент.

У 1981 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю прикладна математика та отримала кваліфікацію математик. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.11 — математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин і систем на тему “Автоматизація обробки вхідних даних крайових задач математичної фізики”.

Викладає: дискретна математика, алгоритмізація та програмування-1, комп'ютерна дискретна математика, основи програмування-1, емпіричні методи програмної інженерії.

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації:

  1. Кублій Л.І. Прогнозування на основі ланцюгів Маркова. // Інформаційно-економічні проблеми міжнародних відносин: Збірник праць науковців у сфері міжнародної інформації. За заг. ред. Коломійця О.В. – Наукове видання. – КиМУ, 2009. – С. 89-97.
  2. Кублій Л.І. Багатовимірна класифікація психологічних ознак // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: “Психологічні науки: проблеми і здобутки”. Вип. 1. — К.: КиМУ, 2010. — С. 112-128.
  3. Кублій Л.І., Ногін М.В. Вибрані розділи дискретної математики. Алгебричні структури. Алгебра логіки. Математична логіка: Навч. посібник. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012. — 172 с. (з грифом НТУУ «КПІ»).
  4. Ющук-Кублій Л.І. Пакет прикладних програм Maple. Практичний курс. — К.: КиМУ, 2008. — 48 с.
  5. Кублій Л.І. Математичні моделі випадкових подій. // Проблеми державного будівництва в Україні. Вип.. 20, том 1. Мат. XVІІ міжн. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу “Україна в євро¬інтеграційних процесах”, 18-19 лютого 2012 р. — К.: КиМУ, 2012. — С. 105-108.