Викладачі

Колумбет Вадим Петрович

Колумбет Вадим Петрович, аспірант, старший викладачкафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем

З 1998 року працював та навчався на кафедрі АПЕПС.

У 2005 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем”та здобув кваліфікацію інженер з комп’ютерних систем.

З 2017 року обіймає посаду старшого викладача кафедри АПЕПС.

 

Відомості про підвищення кваліфікації: “Інститут післядипломної освіти” НТУУ КПІ за програмою “Вебінари та Google інструменти для навчальної діяльності” Серія ПК № 02070921 000548-16 18.01.2016р — 11.03.2016р.

Викладає:

КPI-intellect | GoogleScholar | OrcidID

Електронна пошта: vadym.kolumbet@lll.kpi.ua; kvplinux@gmail.com

Основні публікації

   1. Методологія дослідження низькочастотних електромагнітних полів в умовах сталого розвитку технологій /В.А. Глива, К.Д. Ніколаєв, В.П. Колумбет, Л.О. Левченко// Системи управління, навігації та зв'язку. - 2017,-№6(46).-с. 219-233; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська Url - http://journal.pntu.edu.ua/sunz/article/download/751/673/

   2. Екранування електромагнітних полів широкого частотного спектра виробами на основі текстильного матеріалу Авторы Багрій М.М. Колумбет В.П., Левченко Л.О., Тихенко О.М. Дата публикации 2019 Журнал Містобудування та територіальне планування Номер № 70. Страницы 323 - 332 Издатель Містобудування та територіальне планування: науково-технічний збірник. ISSN 2522-9206(online)/ISSN 2076-815X http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2019_70_31

   3. Застосування моделювання поширення електромагнітних полів для зниження їх впливу на людей і довкілля /Левченко Л.О., Ходаковський О.В., Колумбет В.П./ Дата публикации 2016 Журнал Системи управління, навігації та зв'язку Страницы 129-132 Издатель Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (ISSN 2073-7394) 

   4. Керування рівнями електромагнітних полів в умовах змінного енергонавантаження Авторы: Колумбет В. П. Глива В.А., Тихенко О.М., Левченко Л. О. Дата публикации: 2019 Журнал: Наукові праці ДонНТУ. Серія «Обчислювальна техніка та автоматизація» Номер № 1(32)’2019 Страницы С. 27-36. Издатель Наукові праці ДонНТУ УДК 538.69.331.45 ISSN 2075-4272 https://science.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/013_glyva.pdf

   5. Дослідження амплітудно-частотних залежностей захисних властивостей магнітних екранів на основі аморфних сплавів / V. Glyva, O. Panova, O. Tykhenko, L. Levchenko, V. Kolumbet // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 6 (58). – С. 102-105. – УДК 538.61.331.45 doi: https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.6.102

Підручники, навчальні посібники, монографії

1. Адміністрування операційних систем: Самостійна робота студентів навч. посіб. для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Інформаційні технології моніторингу довкілля» / уклад.: Л.О. Левченко, В.П. Колумбет. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 22 с

2. Операційні системи. Комп’ютерний практикум: навчальний посібник для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення розподілених систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. О. Левченко, В. В. Шпурик, В. П. Колумбет. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 138 с.

3. Компоненти програмної інженерії: Інтерактивна система індивідуального дистанційного навчання (ІСІДН) "x-Lab.ELMS” : навч. посіб. для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. О. Кузьміних, Д. В. Хаустов, Р. А. Тараненко, В. П. Колумбет. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 91 с.

Організаційна робота

  1. Відповідальний за контроль перевірки матеріалів студентів в анти-плагіат системі “Unicheck”
  2. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії (2019)