Викладачі

Карпенко Євген Юрійович

Карпенко Євген Юрійович,
кандидат технічних наук, старший викладач.

У 2003 р. закінчив Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського за спеціальністю математика та отримав кваліфікацію магістр математики. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем на тему «Прикладні програмні засоби паралельної реалізації алгоритмів відтворення сигналів на основі інтегральних моделей».

Викладає: геоінформаційні системи, Web-дизайн, людино-машинний інтерфейс, програмування багатопроцесорних обчислювальних систем, Web-програмування та Web-сервіси.

Профіль LinkedIn

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Параллельное решение интегральных уравнений Фредгольма I рода методом регуляризации Тихонова с использованием технологии MPI / Зб. наук. праць ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України «Моделювання та інформаційні технології». — К., 2008. — В.48. — C. 77 84.
  2. Алгоритм параллельной реализации метода итеративной регуляризации Фридмана / Зб. наук. праць ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України. — К., 2008. — В.48. — C. 69 76.
  3. Построение параллельных программных средств для решения некорректных задач методом регуляризации Тихонова / Праці міжнародного симпозіуму «Питання оптимізації обчислень (ПОО XXXV)». – К.: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова, 2009. – С. 114–119.
  4. Узагальнений принцип нев’язки при розв’язанні інтегральних рівнянь Фредгольма І роду методом усіченого SVD розкладу / Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: Ю. Г. Кривонос (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 5. – C.108-111.
  5. Методы и алгоритмы восстановления сигналов и изображений: монография / А.Ф. Верлань, И.О.Горошко, Е.Ю.Карпенко, ВЮ.Королёв, Л.В.Мосенцова. - К.: НАНУКраины, ин-т проблем моделирования в энергетике им.ГЕ.Пухова, 2011. - 364с.