Викладачі

Карпенко Станіслав Григорович

Карпенко Станіслав Григорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

У 1966 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю радіофізика і електроніка та отримав кваліфікацію радіофізик (молекулярна та радіоспектроскопія). Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.07 — фізика твердого тіла на тему «Кореляційно-спектральна теорія множення та змішування оптичних частот».

Викладає: об'єктно-орієнтоване програмування, алгоритмізація та програмування-2.

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації:

  1. Моделювання просторових розподілів електромагнітних полів множинних джерел у робочих приміщеннях / Левченко Л.О., Лук’яненко С.О., Карпенко С.Г., Теренчук С.А. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – К.: КНУБА, 2009. – Вип. – 35. – С.212 – 215.
  2. Оцінка економічної складової екологічних досліджень / Левченко Л.О., Лук’яненко С.О., Карпенко С.Г., Глива В.А. // Науково-технічна інформація. – 2009. - № 3. – С. 7-9.
  3. Метод розщеплення для розв’язання тривимірних нестаціонарних рівнянь теплопровідності на нерівномірній сітці / В.Г. Сліпченко, О.А. Дацюк, Л.О.Левченко, С.Г. Карпенко – с. 97-107 / Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / Під ред.. Л.Ф. Головка, С.О. Лук’яненка. – К.: Вістка, 2009. – 296 с. – Бібліогр.: с. 239 – 248.
  4. Заходи підвищення безпеки персоналу в енергонасичених будівлях і спорудах Автори - Левченко Л.О. , Карпенко С.Г., Клапченко В.І., Теренчук С.А.; - Тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики і освіти", Київ, 27 листопада. - К.: Видавництво Європейського університету, с.69-71; Рік - 2009.
  5. Карпенко С.Г., Попов В.В. Чисельне розв’язування еволюційних крайових задач. – "Наукові дослідження – теорія та експеримент 2010", Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 травня 2010 р., Том шостий, ст. 127- 128.