Викладачі

Караєва Наталія Веніамінівна

Караєва Наталія Веніамінівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 1987 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю біологія та отримала кваліфікацію біолог-зоолог, викладач біології та хімії. У 1998 р. Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів Мінпромполітики України за спеціальністю фінанси і кредит та отримала кваліфікацію економіст. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.08.01 — економіка природокористування і охорони навколишнього середовища на тему «Комплексна оцінка ефективності механізмів екологічного регулювання, спрямованих на забезпечення сталого розвитку території».

Викладає: сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів, основи сталого розвитку суспільства, економіка та бізнес, еколого-економічна оптимізація виробництва.

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації:

  1. Караєва Н.В., Гончаренко В.В. Інформаційна система підтримки заходів забезпечення екологічної безпеки //Наука молода. ¾ 2008. ¾ №10. ¾ С.24-32.
  2. Караєва Н.В., Дергачева В.В., Комлик Д.М., Інформаційно-організаційні основи побудови системи моніторингу та ранжирування територій за рівнем сталого розвитку //Нові технології. – №1 (23) березень, 2009 р. – С.118-121.
  3. Караева Н.В. Критерии выбора стратегических целей социально экономического развития Украины /Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект .– Сб. научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2009. – С.209-213
  4. Караєва Н.В., Межевич А.О. Теоретико-методологічні основи дослідження інвестиційної безпеки в системі антикризового управління //Проблеми системного підходу в економіці. – Випуск 1, 2009 (електронний ресурс) – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html.
  5. Караєва Н.В., .Дергачева В.В., Комлик Д.М. Інформаційно-організаційні основи побудови системи моніторингу та ранжирування територій за рівнем сталого розвитку //Нові технології. – №1 (23) березень, 2009 р. – С.118-121.