Загальні питання

Інструктаж 1 курс

 1. Стаття 46. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти. Закон про вищу освіту
 2. Кодекс честі
 3. Тимчасове положення про організацію освітнього процесу
 4. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
 5. Тимчасове положення про надання академічних відпусток та повторного навчання в НТУУ «КПІ»
 6. Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів
 7. Правила внутрішнього розпорядку
 8. Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ "КПІ"
 9. Положення про реєстрацію студентів університету
 10. НАКАЗ № 1-227 | 03.09.13 | Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу
 11. Наказ ректора НТУУ “КПІ” №4-83 від 10 квітня 2006 р. про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, в тому числі слабоалкогольних, на території НТУУ “КПІ”
 12. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення