Викладачі

Гурін Артем Леонідович

Гурін Артем Леонідович, старший викладач.

У 2001 р. закінчив НТУУ “КПІ” за спеціальністю інформаційні технології проектування та отримав кваліфікацію конструктор комп’ютерних систем.

Викладає: геоінформаційні системи-1, технології розподілених систем та паралельних обчислень, розподілена обробка даних-2.

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації:

  1. Функціональне програмування[Текст]: навч. посіб. Ю.І. Бадаєв, О.Є.Круш, А.Л. Гурін, С.В. Ричік –К.: НТУУ “КПІ”,“Політехніка”, 2012.- 131 с. (Гриф МОН)
  2. Кузьменко И.Н., Ногин М.В., Гурин А.Л. Основа расчета контактных аппаратов //Экотехнологии и ресурсозбережение. – 2007. – №1, – C. 64-71
  3. Савченко Л. В. Донец А.Г., Гурин А.Л. GPS-мониторинг: тенденции развития, технологии и применение //Математические машины и системы. – 2008. – №4, – C. 8-16
  4. Гурин А.Л., Костюченко Л.В. Системные проблемы и задачи при организации виртуального предприятия // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: – Зб.наук.праць. – К.: НАУ. – 2009. - Вип. 22 – С.203 – 209
  5. Гурин А.Л. Донец А.Г. Інноваційний розвиток інтелектуальних геоінформаційних систем управління транспортом // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: – Зб.наук.праць. – К.: НАУ. – 2009. - Вип. 23 – С.122– 136