Викладачі

Голишев Леонід Костянтинович

Голишев Леонід Костянтинович,
доктор технічних наук, професор

У 1958 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю електронні прилади та отримав кваліфікацію інженер-електрик. Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.04 — автоматизовані системи управління і системи обробки інформації на тему «Розробка та обґрунтування створення автоматизованих систем програмно-проблемного управління в складних системах».

Викладає: системний аналіз та проектування комп'ютерних інформаційних систем.

Основні публікації:

  1. Голишев Л.К. Элементы формализации синтеза управленческой инфраструктуры общегосударственного уровня. Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – №3. – C.47-67.
  2. Концептуальное проектирование информационно-аналитических систем для сложных административных структур стратегического уровня управлення: Научн. Монография. Киев, ГП «Информационно-аналитическое агентство», 2009. – 340с. Співавтори: Глоба Л.С., Терновой М.Ю.
  3. Системный подход к анализу и проектированию сложных систем. Системный проект/ Голышев Л.К./ предисл. акад. НАНУ Палагина А.В.: научн. моногр. К. : ГП «Информационно-аналитическое агентство», 2011. 555 с.
  4. Прикладной системный анализ и проектирование компьютерных информационных систем. Учебное пособие с грифом Метод. Совета НТУУ «КПИ». Киев, ГП «Информационно-аналитическое агентство», 2008.
  5. Помехоустойчивые коды в телекоммуникационных и компьютерных технологиях: учеб. пособие с грифом Метод. Совета НТУУ «КПИ». / Л.К.Голышев; Нац.техн.ун-т Украины «Киев.политехн.ин-т. Киев, ГП «Информационно-аналитическое агентство», 2012. 291 с