Викладачі

Гайдаржи Володимир Іванович

Гайдаржи Володимир Іванович, старший викладач.

У 1973 р. закінчив Кишинівський державний університет за спеціальністю математика та отримав кваліфікацію математик, викладач математики.

Викладає: об'єктно-орієнтовані бази даних, об'єктно-орієнтований аналіз та проектування програмування систем, проектування систем з розподіленими базами даних, постреляційні бази даних, автоматизоване проектування складних інформаційних об'єктів і систем-2.

Профіль LinkedIn

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації за останні 5 років:

  1. "Інтерактивна комп'ютерна мнемонічна схема для відображення стану складових системи вимірювання енергоресурсів споживаних користувачами"/Гайдаржи В.І., Чорна В.П./Збірник наукових праць №Управління розвиткомс кладних систем",- 2012р. вип.№9, с,7
  2. Проблема побудови міжрегіональної ГІС / В.І.Гайдаржи / Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства : монографія / [Караєва Н.В., Левченко Л.О., Письменна У.Є. та ін.] ; за заг. ред. Лук’яненко С.О, Караєвої Н.В. – К.: Тамподек ХХІ, 2012. – Вип. 1. – С.105-111
  3. Концепція структури автоматизованої системи моніторингу, гео- та гідрогеологічного середовища у зоні споруд атомних електростанцій / Т.В. Боровкова, В.І.Гайдаржи , С.О. Лук'яненко / Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства : монографія / [Караєва Н.В., Левченко Л.О., Письменна У.Є. та ін.] ; за заг. ред. Лук’яненко С.О, Караєвої Н.В. – К.: Тамподек ХХІ, 2012. – Вип. 1. – С.143-148
  4. В.І. Гайдаржи , В.А. Лабжинський / Методи та засоби практичної реалізації інформаційної мережі екологічного моніторингу /Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства : монографія / [Караєва Н.В., Левченко Л.О., Письменна У.Є. та ін.] ; за заг. ред. Лук’яненко С.О, Караєвої Н.В. – К.: Тамподек ХХІ, 2012. – Вип. 1. – С.120-129
  5. В.І. Гайдаржи, О.Ф. Шульженко / Національна інформаційна мережа екологічного моніторингу: концепція побудови та структура /Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства : монографія / [Караєва Н.В., Левченко Л.О., Письменна У.Є. та ін.] ; за заг. ред. Лук’яненко С.О, Караєвої Н.В. – К.: Тамподек ХХІ, 2012. – Вип. 1. – С.112-119 

Розклад занять