Advisors

Демчишин Анатолій Анатолійович

Демчишин Анатолій Анатолійович, кандидат технічних наук, старший викладач.

У 2006 р. закінчив НТУУ «КПІ» за спеціальністю програмне забезпечення автоматизованих систем та отримав кваліфікацію магістр комп’ютерних наук. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.01.01 — прикладна геометрія, інженерна графіка на тему «Геометричне моделювання очищення парових потоків матеріалів у вакуумі».

Викладає: методи синтезу віртуальної реальності.

Профіль LinkedIn

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації:

  1. Аушева Н.М. Побудова карт багатократного відбиття макрочасток / Н.М. Аушева, А.А.Демчишин // Міжвузівський збірник „Наукові нотатки”. –Луцьк: ЛДТУ, 2008. -Вип.22., ч.2.- С.19-24.
  2. Аушева Н.М. Геометричне моделювання процесу очищення плазми за допомогою поверхні у неявній формі/ Н.М. Аушева, А.А.Демчишин // Геометричне та комп’ютерне моделювання; Харківський державний університет харчування та торгівлі. - Харків,2009. - Вип.24. - С.104-109.
  3. Аушева Н. М. Застосування диференціалу площі відбиваючої поверхні для розрахунку товщин осаджуємих покриттів / Н.М. Аушева, А.А. Демчишин // Міжвідомчий науково-технічний збірник „Прикладна геометрія та інженерна графіка”.-Вип.85. - К.:КНУБА, 2010р. - С.98-102.
  4. Аушева Н. М. Ізотропні фрактальні просторові криві / Н.М. Аушева, А. А. Демчишин // Міжвідомчий науково-технічний збірник „Прикладна геометрія та інженерна графіка”.-Вип.89.-К.:КНУБА, 2012р.- С.45-49.
  5. Аушева Н. М. Згинання мінімальних поверхонь в комплексному просторі деформацією напрямної кривої Без`є / Н.М. Аушева, А.А. Демчишин // Міжвідомчий науково-технічний збірник „Прикладна геометрія та інженерна графіка”.-Вип.90.-К.:КНУБА, 2012р.- С.15-19.