Викладачі

Дацюк Оксана Антонівна

Дацюк Оксана Антонівна, старший викладач.

У 1993 р. закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю системи автоматизованого проектування та отримала кваліфікацію інженер-системотехнік.

Викладає: організація баз даних та знань-2, бази даних-1, програмування складних алгоритмів.

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації:

  1. Дацюк О.А. Метод розщеплення для розв’язання тривимірних нестаціонарних рівнянь теплопровідності на нерівномірній сітці / Сліпченко В.Г., Дацюк О.А., Левченко Л.О., Карпенко С.Г. // Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / Під.ред. Л.Ф.Головка, С.О.Лук’янеyка.- К.:Вістка, 2009.– С.97-107.
  2. Дацюк О.А. Функціональні можливості сучасних пакетів програм для оцінювання рівня економічної безпеки територіально-виробничих систем / Варава І.А., Дацюк О.А., Аміров З.Я. / Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці 1-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2009 р. – видавець Чабаненко Ю.А., 2009. – С.434-440.
  3.  Дацюк О.А. Побудова навчального процесу в галузі геоінформаційних систем / Лук’яненко С.О., Гайдаржи В.І.,Дацюк О.А. // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць. Вип.57.– К.:Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України .– 2010 .– С.13-21.
  4. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти 2010 . / Міжнародна рада з науки (ICSU) та ін., наук.керівник М.З.Згуровський.- ч.2 Україна в індикаторах сталого розвитку К.: НТУУ "КПІ", 2010. - С.312-336.
  5.  Дацюк О.А. Метод розщеплення для розв’язання тривимірних нестаціонарних рівнянь теплопровідності на нерівномірній сітці / Сліпченко В.Г., Дацюк О.А., Левченко Л.О., Карпенко С.Г. // Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / Наукова монографія під ред. Л.Ф.Головка, С.О.Лук’яненка. – К.: Вістка, 2009. – С.97-106.