Advisors

Бадаєв Юрій Іванович

Бадаєв Юрій Іванович, доктор технічних наук, професор.

У 1970 р. закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю літакобудування та отримав кваліфікацію інженер-механік. Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.01.01 — прикладна геометрія та інженерна і комп’ютерна графіка на тему “Метод обводів із кривих третього порядку в комп’ютерній геометрії”.

Викладає: графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи-3, об'єктно-орієнтований аналіз та проектування програмних систем.

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації:

  1. Бадаєв Ю.І. Візерунки на основі інтегральної кривої за параболічним законом кривини / Щоголева Т.І., Бадаєв Ю.І. // Геометричне та комп’ютерне моделювання. Праці / Харк. Держ. Університет харчування і торгівлі. - Харків, 2009. - вип. 24. - С.46-51.
  2. Бадаєв Ю.І. Управління формою інтегральної кривої для побудови візерунка / Ю. І. Бадаєв, Щоголева Т.І. // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці / Таврійський держ. агротехнологічний університет - Вип. 4, т.43. - Мелітополь: ТДАТУ, 2009. - С. 11-16.
  3. Бадаєв Ю.І. Сплайны третьего порядка гладкости на основе полинома пятой степени с заданнымим первыми и вторыми производными в конечных точках / О.М. Ковтун, Ю. І. Бадаєв // Міжвідомчий науково-технічний збірник "Прикладна геометрія та інженерна графіка". – Вип. 84. - К.: КНУБА, 2010, С. 217-221.
  4. Бадаєв Ю.І. Проектирование узоров на основе программной реализации калейдоскопа / Ю. І. Бадаєв, Щоголева Т.І. // Міжвідомчий наук.-техн. Збірник «Прикладна геометрія і інженерна графіка». – Вип. 85, 2010. – К.: КНУБА. – С. 266-271.
  5. Бадаєв Ю.І. Векторно-параметричні полярні полі-координатні перетворення / Л.П. Лагодіна, Ю.І Бадаєв, Л.Ю. Клімова // Міжвідомчий науково-технічний збірник "Прикладна геометрія та інженерна графіка". – Вип. 83. - К.: КНУБА, 2010, С. 131-135.