Викладачі

Аушева Наталія Миколаївна

Аушева Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, доцент.

У 1992 р. закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю системи автоматизованого проектування та отримала кваліфікацію інженер-системотехнік. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.01.01 — прикладна геометрія, інженерна графіка на тему «Узагальнені методи моделювання кривих та поверхонь на базі застосування функцій змішання». У 2014 р. захистила дисертаціюна здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка на тему «Геометричне моделювання об’єктів дійсного простору на основі ізотропних характеристик»Викладає: графічне та геометричне моделювання.

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації:

  1. Аушева Н.М. Сферичні та гіперсферичні криві на основі кватерніонів / Н.М. Аушева // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет. - Вип.4, т.45.-Мелітополь: ТДАТУ, 2009. - С.39-43.
  2. Аушева Н.М. Моделювання мінімальних поверхонь Без`є / Н.М. Аушева // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет - Вип.4, т.50.-Мелітополь: ТДАТУ, 2011. - С.105-109.
  3. Аушева Н. М. Ізотропні багатокутники ізотропних кривих Без`є / Н.М. Аушева// Міжвідомчий науково-технічний збірник „Прикладна геометрія та інженерна графіка”.-Вип.88.-К.:КНУБА, 2011р.- С.57-61.
  4. Аушева Н. М. Моделювання ізотропних кривих на основі кватерніонів з колінеарною векторною частиною / Н.М. Аушева// Міжвідомчий науково-технічний збірник „Прикладна геометрія та інженерна графіка”.-Вип.86.-К.:КНУБА, 2010р.- С.137-140.
  5. Аушева Н. М. Паралельне обчислення вексельних даних з використанням технології NVIDIA CUDA / Н.М. Аушева, В. В. Дудко// Міжвідомчий науково-технічний збірник „Технічна естетика і дизайн”.-Вип.10.-К.:КНУБА, 2012р.- С.3-7.