Для проведення навчального процесу на сучасному інформаційному рівні в складі кафедри АПЕПС створені наступні лабораторії:

 1. Лабораторія дистанційних засобів навчання.
 2. Лабораторія геометричного моделювання і комп’ютерної графіки.
 3. Лабораторія комп’ютерних мереж.
 4. Лабораторія програмних засобів штучного інтелекту.
 5. Лабораторія математичного моделювання.
 6. Лабораторія інформаційних технологій проектування.
 7. Лабораторія комп’ютерного еколого – економічного моніторингу.
 8. Лабораторія  систем з розподіленими базами даних.
 9. Учбово-виробнича майстерня

Загальна навчальна площа закріплена за кафедрою складає 1153 м2.  В спеціалізованих навчальних лабораторіях, в комп’ютерних класах, в методичних кабінетах, в класах курсового та дипломного проектування обладнано  225 робочих місць.

Сучасні комп’ютери в навчальних лабораторіях та комп’ютерних класах об’єднані в локальну мережу на основі сучасного мережного програмного забезпечення Novell Netware, з можливості виходу до Інтернету. В середньому кожен студент в період навчання має до 2 годин навантаження роботи на ПЕОМ.

Загальна кількість комп’ютерів складає 111 штук. Комп’ютери оснащені сучасним програмним забезпеченням:

 • операційними системами Windows XP Professional Edition, Windows Vista Business Edition, Linux Mandriva;
 • оболонками розробки програмного забезпечення Borland Developer Studio, Microsoft Visual Studio 2005, Borland Delphi;
 • спеціалізованими програмними продуктами: Microsoft SQL Server 2005, InterBase SQL Server for Windows, Microsoft Visual FoxPro 8.0, Autodesk Design Review 2008, AutoCad Mechanical 2008, MathLab 6.5, MapInfo Professional 8.0.

Впроваджуються оригінальні засоби створення та ведення курсів дистанційного навчання. З використанням розроблених засобів ведуться роботи із створенню навчальних дистанційних курсів з дисциплін кафедри.

Для потреб навчального процесу також використовуються принтери, сканери, графопобудовники, різографи, копіювальні апарати.

Враховуючи сучасні темпи розвитку інформаційних технологій,  комп’ютерне обладнання навчальних лабораторій регулярно оновлюється.