Науково-практичний конференція (семінар) з міжнародною участю ім. проф. І.В. Недіна «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ І НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

VIІ науково-практичний семінар з міжнародною участю ім. проф. І.В. Недіна


Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Теплоенергетичний факультет

VІІ науково-практичний семінар з міжнародною участю ім. проф. І.В. Недіна

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
І НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

(«Недінські читання»)

21-22 жовтня 2015 року
м. Київ

Шановні колеги!

Теплоенергетичний факультет Національного технічного університеті України «Київський політехнічний інститут» (ТЕФ НТУУ «КПІ») (м. Київ) запрошує Вас прийняти участь у роботі
VІІ науково-практичного семінару з міжнародною участю ім. проф. І.В.Недіна
“Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення",
який відбудеться 21-22 жовтня 2015 року

Завантажити інформаційний лист

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Контактні особи:

З питань організації та публікації:
Караєва Наталія Веніамінівна +38 (097) 627 24 25, nv_karaeva@ukr.net

З питань технічного супроводу Інтернет-сайту семінара (nedin-seminar.kpi.ua):
Варава Іван Андрійович  +38 (098) 432 29  33, ivan_varava@mail.ru

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ СЕМІНАРУ:

Форма проведення: очна, заочна
Офіційні мови семінару: українська, російська, англійська
Учасники семінару: до участі запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, аспіранти, магістранти, представники бізнес-структур та ін.
Результати семінару: планується видання колективної монографії «Економічна безпека територіально-виробничих систем: концепція, енергоефективність, інформаційні технології»

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі у роботі семінару необхідно до
30 червня 2015 року надіслати заявку на участь, текст доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу: nedin.kpi@gmail.com

Зразок заявки на участь

ПЛАТА ЗА УЧАСТЬ

Організаційний внесок за очну та заочну участь у семінарі (публікація монографії, розсилка) – 250 грн. Оргвнесок можна перерахувати на рахунок або внести готівкою при реєстрації.
Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються за рахунок учасників.

Реквізити для перерахування організаційного внеску (в гривнях):

Кошти перераховувати на банківську картку комерційного банку «Приватбанк», номер картки: 5168 7420 6506 9605.
Власник картки (отримувач): Коцко Тарас Аркадійович.
У пункті «Призначення платежу» обов’язково вказувати прізвище, ім’я та по батькові того, хто здійснює переказ грошей.

Відскановану квитанцію (необхідно вказати суму та прізвище відправника коштів) слід надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету (незалежно від форми переказу коштів).
Якщо перерахунок здійснюється через термінал КБ «Приватбанк», то у квитанції відсутнє прізвище відправника, у такому випадку відскановану квитанцію слід надсилати від імені учасника на адресу оргкомітету.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

Обсяг авторської доповіді не повинен перевищувати 6-7 сторінок.
Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Гарнітура Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,2. Усі поля – 20 мм.
Назва доповідіі - по центру. Праворуч під назвою – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва організації.

Список літератури оформлюється виключно виносками (наприкінці відповідної сторінки, на якій здійснюється посилання) та за змістом відповідає вимогам Держстандарту з бібліографічного опису - 12 кегель.

До розгляду приймаються доповіді, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали.

Програма семінару

Фотозвіт з VIІ науково-практичного семінару із міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення»

Монографія