Науково-практичний конференція (семінар) з міжнародною участю ім. проф. І.В. Недіна «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ І НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

VІ науково-практичний семінар з міжнародною участю ім. проф. І.В. Недіна


Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Теплоенергетичний факультет

VІ науково-практичний семінар з міжнародною участю ім. проф. І.В. Недіна

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
І НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

(«Недінські читання»)

21-22 жовтня 2014 року
м. Київ

Шановні колеги!

Теплоенергетичний факультет Національного технічного університеті України «Київський політехнічний інститут» (ТЕФ НТУУ «КПІ») (м. Київ) запрошує Вас прийняти участь у роботі
VІ науково-практичного семінару з міжнародною участю ім. проф. І.В.Недіна
“Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення",
який відбудеться 21-22 жовтня 2014 року

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Контактні особи:

З питань організації та публікації:
Караєва Наталія Веніамінівна +38 (097) 627 24 25, nv_karaeva@ukr.net

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ СЕМІНАРУ:

Форма проведення: очна, заочна
Офіційні мови семінару: українська, російська, англійська
Учасники семінару: до участі запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, аспіранти, магістранти, представники бізнес-структур та ін.
Результати семінару: планується видання колективної монографії «Економічна безпека держави: методологія та інформаційно- технологічне забезпечення»

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі у роботі семінару необхідно до
10 вересня 2014 року надіслати заявку на участь (зразок додається), текст доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу:
nedin.kpi@gmail.com

ПЛАТА ЗА УЧАСТЬ

Організаційний внесок за очну та заочну участь у семінарі (публікація монографії, розсилка) – 180 грн.
Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються за рахунок учасників.

Реквізити для перерахування організаційного внеску (в гривнях):

Кошти перераховувати на банківську картку комерційного банку «Приватбанк», номер картки: 5168 7420 6506 9605.
Власник картки (отримувач): Коцко Тарас Аркадійович.
У пункті «Призначення платежу» обов’язково вказувати прізвище, ім’я та по батькові того, хто здійснює переказ грошей.

Відскановану квитанцію (необхідно вказати суму та прізвище відправника коштів) слід надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету (незалежно від форми переказу коштів).
Якщо перерахунок здійснюється через термінал КБ «Приватбанк», то у квитанції відсутнє прізвище відправника, у такому випадку відскановану квитанцію слід надсилати від імені учасника на адресу оргкомітету.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

Обсяг авторської доповіді не повинен перевищувати 6-7 сторінок.
Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Гарнітура Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1. Усі поля – 20 мм.
Назва доповідіі - по центру. Праворуч під назвою – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва організації.

Список літератури оформлюється виключно виносками (наприкінці відповідної сторінки, на якій здійснюється посилання) та за змістом відповідає вимогам Держстандарту з бібліографічного опису - 10 кегель.

До розгляду приймаються доповіді, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали.

Учасники, які бажають виступити на семінарі, незалежно від участі у колективній монографії, подають до оргкомітету назву доповіді та анотацію виступу (обсягом в межах 0,5 стор.). Гарнітура Times New Roman, кегель – 12, інтервал –1. Усі поля – 20 мм. Анотації виступів будуть видані в електронній формі і відкриті для вільного доступу на сайті конференції, як тези виступів на семінарі.

Зразок оформлення заявки

ЗАЯВКА
на участь в VІ науково-практичному семінарі з міжнародною участю
“Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення"

    Прізвище, ім'я, по батькові учасника      
    Науковий ступінь      
    Вчене звання      
    Посада      
    Установа      
    Адреса (для листування)      
    Контактний телефон      
    E-mail      
    Назва доповіді      
Форма участі (підкреслити):

    доповідь на пленарному засіданні (до 15 хв.)

    доповідь на секційному засіданні

    дистанційна участь (тільки публікація)

Потреба у поселенні (уточнити завчасно)      

VІ науково-практичний семінар успішно завершено.

Дякуємо учасникам за чудові змістовні доповіді! 

Ви можете ознайомитися з фото-звітом його проведення.