Студентам

Освітні програми та навчальні плани

Освітні програми для студентів бакалаврату:

Освітня програма спеціальності 121, бакалаврат - Інженерія програмного забезпечення, 1-4 курс

Каталог дисциплін вільного вибору студентів для бакалаврів 121 спеціальності

Освітня програма спеціальності 122, бакалаврат - Комп'ютерні науки, 1-4 курс

Каталог дисциплін вільного вибору студентів для бакалаврів 122 спеціальності

 

Освітні програми для магістрів:

Освітня програма спеціальності 121, магістратура - Інженерія програмного забезпечення, 5-6 курс

Освітня програма спеціальності 122, магістратура - Комп'ютерні науки, 5-6 курс
 

Навчальні плани для аспірантів:

Навчальний план підготовки докторів філософії (PhD) по 121 спеціальності
Навчальний план підготовки докторів філософії (PhD) по 122 спеціальності 
 

Освітньо-наукові програми для аспірантів:

Інженерія програмного забезпечення:
Завантажити
Розділ для аспірантів 121 спеціальності.
Освітньо-наукова програма третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки. (наказ від 21.09.2020) - Завантажити
Розділ для аспірантів 122 спеціальності.