Викладачі кафедри АПЕПС
albert

"Кого боги хотят покарать, того они делают педагогом."

Сенека Старший

Кадровий склад кафедри:

.. штатних викладачів, з них .. професора, д.філос.н., .. доценти, кандидати наук, .. старші викладачі. .. кандидати наук за сумісництвом. Навчально-допоміжний персонал: .. методист.

Бачити більше...

ALL teachers

Дружнім колективом..

Студенти кафедри АПЕПС
albert

"Была бы пара, а студенты найдутся."

Студенти груп ТВ ТМ ТР

Бачити більше...

ALL students

Дружнім колективом..