Підготовка спеціалістів

Підготовка спеціалістів

Найменування кредитних модулів (дисциплін) Код Кредити
9-й семестр
Сертифікація,стандартизаціята правовий захист програмних засобів ВП-01 4
Проектування систем з розподiленними базами даних НП-06 7
Комп"ютерні технології в сучасній економіці ВП-03 4.5
Графiчне та геометричне моделювання НП-02 6
Програмне забезпечення iнтелектуальних систем НП-01 6
Інтелектуальна власність НГ-02 1
Іноземна мова професійного спрямування НГ-01/1 1.5
10-й семестр
Засоби захисту інформації ВП-02 4
Постреляційні бази даних НП-07 5
Програмування на Java-платформі НП-05 6
Операційні системи UNIX НП-04 3
Охорона праці в галузі НП-03 1
GRID-технології НП-09 5.5
Сучасні засоби підтримки життєвого циклу інформаційних систем НП-08 5.5
Іноземна мова професійного спрямування НГ-01/2 1.5
11-й семестр
Переддипломна практика НП-12 12
Підготовка дипломної роботи НП-11 21