Склад міжнародного офісу ТЕФ

Зам.декана ТЕФ (керівник офісу, проектний менеджер) Караєва Наталія Веніамінівна
Корп. 5, кімната 500.

Відповідальні за міжнародну роботу по кафедрам:

Кафедра АТЕП
Мосенцова Людмила Вікторівна

Кафедра АЕС
Бондар Віра Михайлівна

Кафедра АПЕПС
Верлань Андрій Анатолійович

Кафедра ТПТ
Приймак Катерина Олександрівна

Кафедра ТЕУТ та АЕС
Харченко Андрій Анатолійович

Затверджено на засіданні вченої ради ТЕФ протокол №8 від 26.03.12.