Про Теплоенергетичний факультет

ТЕФ НТУУ “КПІ” є одним із найкрупніших навчально-наукових підрозділів технічних навчальних закладів України в галузі атомної та теплової енергетики, теплотехніки і теплофізики.

Учбово-методична і наукова діяльність на факультеті забезпечується п’ятьма кафедрами:

  • атомних електростанцій та інженерної теплофізики;
  • теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій;
  • теоретичної та промислової теплотехніки;
  • автоматизації теплоенергетичних процесів;
  • автоматизації проектування енергетичних процесів і систем.

Підготовка спеціалістів на факультеті проводиться у 15-ти академічних групах за 10-ю спеціальностями. Загальний контингент студентів перевищує 2000 чоловік. Щорічно, з початку 2000-х років, на 1-й курс ТЕФ приймається за державним замовленням 345 студентів денної форми навчання.

На факультеті традіційно ведеться навчання закордонних студентів із країн, що розвиваються. У 2006 р. два випускники (студенти з Тунісу) поступили до аспірантури на кафедрі АЕС та ІТФ, 6 (студенти з Ірану) здобули дипломи магістрів, 4 - спеціалістів. Зараз на ТЕФ навчається 32 закордоних студента: 22 (Іран), 5 (Вьетнам), 2 (Туніс), 3 (Росія, Китай, Ірак). Навчальний процес забезпечується висококваліфіікованим професорсько-викладацьким та учбово-допоміжним персоналом у загальному складі 241 особи. Серед них: 19 професорів, 64 доценти, 36 ст. викладачів, 19 асистентів та 103 особи учбово-допоміжного персоналу.

За період з 1949 р. (перший повоєнний випуск) до 2006 р. включно на ТЕФ підготовлено майже 12000 інженерів теплоенергетичних спеціальностей.

Наукова діяльність кафедр ТЕФ у 2006 р. була спрямована на вирішення головних проблем енергетики України - підвищення ефективності та надійності роботи теплоенергетичного обладнання на основі впровадження у енерговиробництво найновіших технологій та комп’ютерних методів діагностики і управління теплоенергетичними процесами та системами.

Загальна кількість виконаних на ТЕФ у 2006 р. наукових робіт складає 40 тем з об’ємом фінансування понад 2 млн. 700 тис. грн. В числі тем: 13 держ-бюджетних, 3 на замовлення закордонних фірм - США, Росії, Республіки Кореї (виконавець замовлених фірмами тем - лабораторія теплових труб кафедри АЕС та ІТФ), 24 теми договірні.

За результатами наукових досліджень у 2006 р. захищено одну докторскую дисертацію (проф. С. О. Лукьяненко, каф. АПЕПС) і 5 кандидатських дисертацій, видано 6 монографій та 4 учбових посібника. Опубліковано 112 статей, на конференціях і семінарах зроблено 172 доповіді, одержано 7 патентів (з них 4 за межами України).


Теплоенергетичний факультет, вступаючи у новий етап свого розвитку та діяльності, успішно вирішує покладені на нього завдання підготовки інженерних кадрів для енергетики України, проведення актуальних досліджень та нових високоефективних технічних розробок, підготовки спеціалістів вищої кваліфікації - докторів та кандидатів наук і займає гідне місце у структурі НТУУ “КПІ”.

Проф. Є. М. Письменний -
декан факультету.