Міжнародні зв'язки Теплоенергетичного факультету НТУУ "КПІ"

На початку нового тисячоліття теплоенергетичний факультет являє собою великий навчально-науковий комплекс, який має п’ять кафедр та розгалужену систему науково-дослідних підрозділів. До учбової роботи на факультеті залучено більше 100 викладачів (з них 17 докторів наук). На кафедрах ТЕФ та в складі НДЧ працює 79 кандидатів технічних наук.

Новини та оновлення

 
 

Інформація про мфжнародні програми

The Google Anita Borg Memorial Scholarship: EMEA

Anita Borg (1949–2003) believed that technology affects all aspects of our economic, political, social and personal lives. A technology rebel with a cause, in her life she fought tirelessly to ensure that technology’s impact would be a positive one. It was this vision that inspired Anita in 1997 to found the Institute for Women and Technology

Еразмус Мундус

Еразмус Мундус — освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародної співпраці та підвищення мобільності студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країн на всіх континентах. Намагаючись перетворити ЄС на світового лідера в освіті, а європейські університети — на осередки знань та інновацій, програма Еразмус Мундус також ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу

Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

Програма імені Фулбрайта, спонсорована урядом США, посідає чільне місце у системі міжнародної освіти. Узасаднена ідеєю взаємодії та взаєморозуміння й уґрунтована на пізнанні та повазі до розмаїтого світу, вона успішно діє з 1946, нині — у 155 країнах світу. За час існування Програми в Україні — з 1992 року — понад 850 українців навчались, стажувались, проводили дослідження в США; у свою чергу, майже 500 американців викладали в українських вишах й займались науковою працею

EMERGE

EMERGE (Erasmus Mundus European Mobility with Neighbouring ReGion in the East: Ukraine, Moldova, Belarus) is an Erasmus Mundus mobility program, co-financed by the European Commission in the framework of the Erasmus Mundus programme, Action 2 — Partnerships with Third Country higher education institutions and scholarships for mobility

Стипендії DAAD

Іноземні науковці, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах, мають можливість провести дослідження в одному з державних або державно визнаних німецьких ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установ

Темпус

Програма Темпус — це програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу. Її мета — сприяти модернізації системи вищої освіти у країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію співпраці між вищими навчальними закладами держав-членів ЄС та країн-партнерів

Международный Вышеградский Фонд

Целью Фонда является содействие развитию более тесного сотрудничества между странами Вышеградской группы (V4), а также с другими странами не являющиеся членами Евросоюза в Восточной Европе, на Западных Балканах и Южном Кавказе