Спеціальність ”Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг”

Підготовка спеціалістів

Найменування кредитних модулів (дисциплін) Код Кредити
9-й семестр
Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів ВП-01 3
Моделювання впливу енергозберігаючих технологій на стан довкілля ВП-03 3.5
Об'єктно - орієнтовані бази даних НП-09 4.5
Імітаційне моделювання екологічних процесів НП-07 5
Системи штучного інтелекту НП-04 5.5
Глобальні комп’ютерні мережі НП-02 6
Іноземна мова професійного спрямування НГ-02 1.5
Інтелектуальна власність НГ-01 1
10-й семестр
Соціально - економічний потенціал управління станом довкілля ВП-04 3.5
Засоби захисту інформації ВП-02 3
Охорона праці в галузі НП-10 1
Сучасні засоби підтримки життєвого циклу інформаційних систем НП-08 4.5
Апаратно-програмні засоби збору та обробки екологічної інформації НП-06 3
Комп’ютерні технології в сучасній економіці НП-05 4
Проектування систем з розподіленими базами даних НП-03 5.5
GRID - технології НП-01 5.5
Іноземна мова професійного спрямування НГ-02/2 1.5
11-й семестр
Підготовка дипломної роботи   21
Переддипломна практика   12