Анонс конференції "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики" XIII

Розклад засідань "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики" XIII

СЕКЦІЯ №6

Геометричне моделювання та проблеми візуалізації

Керівник секції – к.т.н., доц. Кузьменко І.М.

Вчений секретар –  к.ф.-м.н., доц. Карпенко С.Г.

 

Доповіді магістрів і спеціалістів

21квітня, 1415 , ауд. 406 - 5.

 

1.      Засоби трансляції циклограм наносупутника.

.          ТУРІН Д.В., магістр гр. ТВ-31м

.          Керівник - доц., к.т.н. Смаковський Д.С.

2.      Оцінка впливу енергетичних підприємств на стан навколишнього природного середовища в Україні.

.          ОПАНОВИЧ С.В., магістр гр. ТМ-31м

.          Керівник - доц., к.т.н. Кузьменко І.М.

3.      Мобільна геоінформаційна система обстеження стану інженерних комунікаційних мереж підприємства.

.          МАНАЧИН П.М., спеціаліст гр. ТМ-31с

.          Керівник - ст.викл. Гайдаржи В.І.

4.      Моделювання вірусних епідемічних процесів рослин на основі моделі Вейбулла.

.          КОСЕНКО О.С., студент гр. ТМ-31м

.          Керівник - доц., к.т.н. Сидоренко Ю.В.

5.      Побудова склеєних плоских сіток на основі ізотропних кривих Без'є.

.          КОНАХЕВИЧ Д.В., магістр гр. ТВ-31м

.          Керівник - доц., д.т.н. Аушева Н.М.

6.      Комбінована модель доступу до бази даних.

.          КОЛОДІЙ А.А., магістр гр. ТІ-31м

.          Керівник - доц., д.т.н. Аушева Н.М.

7.      Джерела шуму авіаційного транспорту.

.          ШПАК А.О., магістр гр. ТВ-41м

.          Керівник - доц., к.е.н. Левченко Л.О.

8.      Система автоматизації обробки даних зворотнього зв'язку учасників навчального процесу.

.          СТОРОЖЕНКО М.В., магістр гр. ТМ-41м

.          Керівник - ст.викл., к.т.н. Михайлова І.Ю.

9.      Врахування довільної траєкторії руху плазматрона при моделюванні лазерно-дугового наплавлення.

.          КНЯЗСЬКА О.О., магістр гр. ТВ-41м

.          Керівник - викл., к.т.н. Третяк В.А.

10.  Програмна система швидкого пошуку інформації на базі IndexTank API.

.          КАРПЕНКО О.В., магістр гр. ТМ-4

.          Керівник - ст.викл., к.т.н. Михайлова І.Ю.

 

 

СЕКЦІЯ №6

Геометричне моделювання та проблеми візуалізації

Керівник секції – к.т.н., доц. Кузьменко І.М.

Вчений секретар –  к.ф.-м.н., доц. Карпенко С.Г.

 

Стендові доповіді

22 квітня, 1415 , ауд. 406 - 5.

 

11.  Побудова тематичних  карт гідрохімічного стану підземних вод у зоні споруд АЕС     .

.          ШНАЙДЕР Р.С., студент гр. ТР-11

.          Керівник - доц., д.т.н. Аушева Н.М.

12.  Автоматизована підсистема інформаційної системи робота з виявлення рухомих об'єктів.

.          ЦУБЕР М.О., студент гр. ТВ-12

.          Керівник - ст.викл. Гайдаржи В.І.

13.  Розпізнавання об'єктів на зображеннях за допомогою OpenCV.

.          МАЙДАНОВСЬКИЙ І.К., студент гр. ТВ-12

.          Керівник - доц., к.т.н. Сидоренко Ю.В.

14.  Особливості використання технології OpenGL у візуалізації мап.

.          ЛЕЙНОВ О.Д., студент гр. ТВ-11

.          Керівник - доц., к.т.н. Сидоренко Ю.В.

15.  ПРОГНОЗУВАННЯ ГІДРОХІМІЧНОГО СТАНУ ПІДЗЕМНИХ ВОД У ЗОНІ СПОРУД АЕС.

.          КОСЕНКО А.В., студент гр. ТР-11

.          Керівник - доц., д.т.н. Аушева Н.М.

16.  Прикладне програмне забезпечення рухомого модуля збору сенсорних даних віддаленого використання.

.          КАРАВАЦЬКИЙ  М.В., студент гр. ТВ-12

.          Керівник - ст.викл. Гайдаржи В.І.

17.  Оцінка чутливості методу граничних елементів для області з ребрами .

.          ДУДНИК  В.Ю., студент гр. ТМ-11

.          Керівник - ст.викл. Молодід  О.К.

18.  Система захищеного обміну повідомленнями з використанням криптографічних конвертів .

.          ГНАТЮК А.Д., студент гр. ТВ-11

.          Керівник - асист. Матях С.В.

19.  Система захищеного документообігу на основі електронних конвертів.

.          ГИЖКО Р.В., студент гр. ТВ-11

.          Керівник - асист., Матях С.В.

20.  Автоматизована підсистема інформаційної системи робота з аналізу локаційних даних.

.          ВОРОНОВ М.О., студент гр. ТВ-12

.          Керівник - ст.викл. Гайдаржи В.І.

21.  Визначення штрафної функції для оптимізації параметрів технологічного процесу лазерно-дугового наплавлення.

.          РОМАНОВА  Д.П., студент гр. ТМ-22

.          Керівник - проф., д.т.н. Лук'яненко С.О.; ст.вик., к.т.н. ТРЕТЯК В.А.

22.  Залежність політочкових перетворень від відстані до точок каркаса.

.          АНТОНЮК К.В., студент гр. ТМ-22

.          Керівник - доц., к.т.н. Сидоренко Ю.В.

23.  Шкали вимірювання метрик програмного забезпечення.

.          МОРОЗОВ М.С., студент гр. ТІ-31

.          Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.

СЕКЦІЯ №6

Геометричне моделювання та проблеми візуалізації

Керівник секції – к.т.н., доц. Кузьменко І.М.

Вчений секретар –  к.ф.-м.н., доц. Карпенко С.Г.

 

Стендові доповіді

23 квітня, 1415 , ауд. 406 - 5.

 

24.  Linq - мова інтегрованих запитів в C#.

.          РОМАНЮК К.Р., студент гр. ТМ-31

.          Керівник - доц., к.ф.-м.н. Карпенко С.Г.

25.  Багатопотокове програмування.

.          ПЕКАРЧУК М.С., студент гр. ТМ-31

.          Керівник - доц., к.ф.-м.н. Карпенко С.Г.

26.  Алгоритм LMA в нелінійній апроксимації методом найменших квадратів.

.          ОПЕЙДА Р.А., студент гр. ТР-32

.          Керівник - ст.викл. Молодід О.К.

27.  Вплив помилок програмістів на надійність програм.

.          КАСЬЯНЕНКО І.І., студент гр. ТІ-31

.          Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.

28.  Особливості застосування принципів ООП в JavaScript при розробці ігрової бібліотеки.

.          КАСЬЯНЕНКО І.І., студент гр. ТІ-31

.          Керівник - доц., к.ф.-м.н. Карпенко С.Г.

29.  Статистичні задачі в програмному забезпеченні.

.          ДУДКІН Ю.М., студент гр. ТВ-32

.          Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.

30.  Дослідження категорій помилок у програмних продуктах.

.          ГВОЗДЕНКО О.В., студент гр. ТІ-31

.          Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.

31.  Математическое моделирование процесса изготовления биметаллических пластин.

.          ВИДРЯ Ю.І., студент гр. ТВ-31

.          Керівник - проф., д.т.н. Лук'яненко С.О.; ст.вик., к.т.н. МИХАЙЛОВА І.Ю.

32.  Збирач сміття C#.

.          БАЙДА Д.В., студент гр. ТР-31

.          Керівник - доц., к. ф.-м. н. Карпенко С.Г.

33.  Особливості процесу тестування програм.

.          ШКОЛЯР М.В., студент гр. ТР-41

.          Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.

34.  Джерела похибок у комп'ютерних розрахунках.

.          ШКЛЯРСЬКИЙ Н.О., студент гр. ТР-41

.          Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.

35.  Застосування перетворень Абеля.

.          ШАРНІН С.А., студент гр. ТІ-11

.          Керівник - доц., к.ф.-м.н. Ногін М.В.

36.  Тенденції використання мов програмування у світі й Україні.

.          ТЯГЛОВА А.В., студент гр. ТМ-42

.          Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.

 

 

СЕКЦІЯ №7

Програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів

Керівник секції – к.т.н., доц. Верлань А.А.

Вчений секретар –  к.т.н., доц. Гагарин О.О.

Доповіді магістрів і спеціалістів

21 квітня, 1415 , ауд. 419-5.

1.      Моделювання процесів переносу виділеної рідини системою вихрових кілець в нескінченному циліндрі .

            ЧИРВА С.А., магістр гр. ТР-31м

            Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.

2.      Моделювання руху вихрових структур в течії за сферичним тілом.

            ПОКОЛЕНКО В.Ю., магістр гр. ТР-31м

            Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.

3.      Засоби моделювання динаміки параметрів гідрогеологічного середовища.

            ПОДСТРЕЛОВ О.С., студент гр. ТМ-31м

            Керівник - доц., к.т.н. Тихоход В.О.

4.      Методи побудови сценарної моделі аналізу інформації складових економічної безпеки.

            ПІДГРУШНИЙ Д.О., студент гр. ТМ-31м

            Керівник - доц., к.т.н. Коваль О.В.

5.      Засоби діагностики стану регіонів світу за рівнем енергетичної безпеки.

            НОВАК О.І., магістр гр. ТМ-31м

            Керівник - доц., к.е.н. Караєва Н.В.

6.      Метод аналізу ієрархій для оцінки оптимального розміщення НВДЕ на певній території.

            КУЛАКОВ М.О., студент гр. ТІ-31м

            Керівник - доц., к.т.н. Сегеда І.В.

7.      Визначення сатурації крові пульсоксиметричним способом та програмний аналіз фотоплетізмограми.

            КОТУНОВ В.О., магістр гр. ТВ-31м

            Керівник - асист. Полягушко Л.Г.

8.      Моделювання взаємодії локалізованих вихрових структур при зльоті літальних апаратів.

            КОЛОМІЙЧЕНКО Д.С., магістр гр. ТР-31м

            Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.

9.      Адаптивна модель метаданих предметної області та сценаріїв.

            ДРИЧИК В.В., магістр гр. ТР-31м

            Керівник - доц., к.т.н. Коваль О.В.

10.  Моделювання динаміки газової порожнини в рідинах.

            ВАСИЛИШИН А.О., магістр гр. ТР-31м

            Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.

11.  Адаптаптація комп'ютерних засобів тестування до особливостей обробки інформації учнем.

            БІЛОКОПИТОВА М.В., студент гр. ТМ-31м

            Керівник - доц., к.т.н. Верлань А.А.

12.  Моделювання процесів передачі сигналів у живій нейронній мережі.

            ІВАНОВ В.І., студент гр. ТМ-31м

            Керівник - доц., к.т.н. Писаренко Ю.В.

13.  Засоби автоматизації процесу підбору претендентів на посаду відповідно «рамок компетенції».

            ТОПОРІВСЬКИЙ Б.П., магістр гр. ТВ-31м

            Керівник - доц., к.т.н. Гагарін О.О.

14.  Числове моделювання процесів аерації промислових приміщень.

            КУЛЬЧЕВИЧ А.В., магістр гр. ТР-41м

            Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.

СЕКЦІЯ №7

Програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів

Керівник секції – к.т.н., доц. Верлань А.А.

Вчений секретар –  к.т.н., доц. Гагарин О.О.

 

Стендові доповіді

22 квітня, 1415 , ауд. 419 - 5.

 

15.  Інформаційна система економічного аналізу викидів підприємств Київської області.

            ЩЕПАК А.С., студент гр. ТМ-11

            Керівник - проф., д.т.н. Сліпченко В.Г.

16.  Моделювання процесів перемішування рідини в криволінійній трубі.

            ХРАМЦОВ Є.І., студент гр. ТВ-12

            Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.

17.  Інформаційна система моніторингу забруднення атмосферного повітря Київської області.

            ТРАЧУК Ю.І., студент гр. ТМ-11

            Керівник - проф., д.т.н. Сліпченко  В.Г.

18.  Система моніторингу рівня забруднення води міських пляжів.

            ТКАЧЕНКО О.В., студент гр. ТМ-11

            Керівник - ст. викл. Мірошниченко І.В.

19.  Web-система адміністрування картографічних даних з підтримкою мобільних платформ.

            ПРИХОДЬКО О.І., студент гр. ТВ-11

            Керівник - ст.викл. Васильєва О.Б.

20.  Сучасне використання локально обчислювальних мереж.

            ПОЛЮХОВИЧ Т.Д., студент гр. ТМ-11

            Керівник - доц., к.е.н. Сегеда І.В.

21.  Основні чинники якості програмного продукту. Характеристики якості.

            ПОЛІМУШКЕТ М.О., студент гр. ТВ-11

            Керівник - ст.викл. Васильєва О.Б.

22.  Веб-орієнтовані засоби керування даними гідрохімічного моніторингу.

            ПОБЕРЕЖНИЙ Б.І., студент гр. ТМ-11

            Керівник - доц., к.т.н. Тихоход В.О.

23.  Семантична модель даних IDEF1X.

            ПАСІКА Т.І., студент гр. ТВ-11

            Керівник - ст.викл. Васильєва О.Б.

24.  Програмна реалізація алгоритмів оптимізації з використанням програмного інтерфейсу Matlab.

            МУЗИКА А.В., студент гр. ТМ-11

            Керівник - доц., к.т.н. Тихоход В.О.

25.  Автоматизована система аналізу сценаріїв роботи електроенергетичних систем з метою мінімізації викидів в навколишнє середовище.

            МАРКОВ О.О., студент гр. ТВ-12

            Керівник - доц., к.е.н. Сегеда І.В.

26.  Інкрементна модель життєвого циклу розробки ПЗ.

            ЛЕЙНОВ О.Д., студент гр. ТВ-11

            Керівник - ст. викл. Васильєва О.Б.

СЕКЦІЯ №7

Програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів

Керівник секції – к.т.н., доц. Верлань А.А.

Вчений секретар –  к.т.н., доц. Гагарин О.О.

 

Стендові доповіді

23 квітня, 1415 , ауд. 419 - 5.

 

27.  Моделювання процесів переносу морськими течіями.

            ЛІМОНТ Я.А., студент гр. ТВ-12

            Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.

28.  Загальна характеристика крайових задач балістики.

            КАНЧУКІВСЬКИЙ П.І., студент гр. ТР-11; ПІКОВЕЦЬ А.Б., студент гр. ТР-11

            Керівник - доц., к.т.н. Гагарін О.О.

29.  Система моніторингу рівня забруднення повітря теплоелектроцентралями .

            ЗАЙЦЕВ А.Ю., студент гр. ТМ-11

            Керівник - ст.викл. Мірошниченко І.В.

30.  Оцінка точності моделювання маневру ЛА різними методами чисельного інтегрування.

            ГУПАЛО С.О., студент гр. ТР-11

            Керівник - доц., к.т.н. Гагарін О.О.

31.  Моделювання розповсюдження забруднень на морській поверхні.

            БУДИЛО В.О., студент гр. ТВ-12

            Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.

32.  Система мобільної підтримки картографічного модуля з кешуванням даних "KPImaps".

            БОДНЯ О.С., студент гр. ТВ-11

            Керівник - ст.викл. Васильєва О.Б.

33.  Підхід до забезпечення адаптивного навчання на основі управління компетентностями.

            БОГДАНОВ А.В., студент гр. ТВ-11

            Керівник - ст.н.спів., к.т.н. Богачков Ю.М.

34.  Сучасні рішення реалізацїї інноваційних технологій навчання.

            ЮДІНА А.А., студент гр. ТМ-21

            Керівник - доц., к.т.н. Гагарін О.О.

35.  Методична основа оцінювання фінансових ризиків підприємств енергетичної галузі.

            ПІДБЕРЕЗНА О.Ю., студент гр. ТМ-21

            Керівник - доц., к.е.н. Караєва Н.В.

36.  Використання мови програмування Python при побудові програмного забезпечення задач оптимізації.

            БОГДАН М.П., студент гр. ТР-21

            Керівник - доц., к.т.н. Тихоход В.О.

37.  Сучасне використання локально обчислювальних мереж.

            ПАТКЕВИЧ В.О., студент гр. ТВ-31

            Керівник - доц., к.е.н. Сегеда І.В.

 

 

СЕКЦІЯ №8

Моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів

Керівник секції – к.т.н., доц. Медведєва В.М.

Вчений секретар –  к.т.н., доц. Щербашин Ю.Д.

 

Доповіді магістрів і спеціалістів

21 квітня, 1415 , ауд. 510 - 5.

 

1.      Моделювання процесів передачі сигналів у живій нейронній мережі.

                   Харченко В.О., студент гр. ТМ-31м

                   Керівник - доц., к.т.н. Щербашин Ю.Д.

2.      Засоби побудови уніфікованих графічних інтерфейсів інформаційних сайтів .

                   Сич А.В., магістр гр. ТІ-31м

                   Керівник - доцент к.ф-м.н. Тарнавський Ю.А.

3.      Застосування розкладу по сингулярним значенням із використанням паралельних технологій для розв'язання задач відновлення зображень.

                   РОЖЕЩЕНКО І.О., магістр гр. ТР-31м

                   Керівник - ст.викл., к.т.н. Карпенко Є.Ю.

4.      Програмне забезпечення персональної інерціальної навігаційної системи для портативних пристроїв.

                   РАДЧЕНКО Д.К., магістр гр. ТВ-31м

                   Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

5.      Прогнозування моменту перевантаженості в системі контрою за раціональним використанням ресурсів серверного обладнання.

                   ЛЯШЕНКО М.М., магістр гр. ТІ-31м

                   Керівник - ст.викл. Ляшенко М.В.

6.      Програмне забезпечення аутентифікації користувача за його рухами маніпулятором "Mouse".

                   КАЛАШНИК В.О., магістр гр. ТВ-31м

                   Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

7.      Оцінка криптостійкості шифру ДСТУ ГОСТ 28147:2009 на основі моделювання лавинного  ефекту.

                   ДАНИЛОВА О.А., спеціаліст гр. ТР-31

                   Керівник - доц., к.т.н. Тарнавський Ю.А.

8.      Вплив малих доз радіації на здоров'я населення України.

                   ШУЛЬЖЕНКО О.В., студент гр. ТМ-41м

                   Керівник - ст.викл. Шульженко О.Ф.

9.      Класифікація кривих другого порядку по неповному вхідному вектору.

                   МОСКАЛЕНКО Ю.В., студент гр. ТВ-31с

                   Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

10.  Клієнт-серверна взаємодія Marmalade SDK та PHP-сервера.

                   БЕРЕЖНИЙ В.С., студент гр. ТВ-41м

                   Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

11.  Автоматизація тестування продуктивності ігор від першої особи.

                   АНТОНЕНКО І.В., магістр гр. ТВ-41м

                   Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

СЕКЦІЯ №8

Моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів

Керівник секції – к.т.н., доц. Медведєва В.М.

Вчений секретар –  к.т.н., доц. Щербашин Ю.Д.

 

Стендові доповіді

22 квітня, 1415 , ауд. 510 - 5.

 

12.  Створення системи соціального мережевого взаємооцінювання на основі методу Джозефа Лафта та Харрінгтона Інгама.

                   ЯРОВИЙ І.П., студент гр. ТВ-12

                   Керівник - доц., к.т.н. Титенко С.В., к.т.н. Богачков Ю.М.

13.  Android-додаток віддаленого керування базою даних гідрохімічного моніторингу.

                   ЧЕРНЕНКО К.В., студент гр. ТР-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Карпенко Є.Ю.

14.  Підсистема формування звітної інформації гідрохімічного стану підземних вод у зоні споруд АЕС.

                   СТРОКАЛІС М.Г., студент гр. ТР-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Карпенко Є.Ю.

15.  Веб-система пошуку рецептів страв по заданих інгредієнтам.

                   ОСИПЕНКО М.В., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

16.  Система вибору та аналізу водоочисного обладнання для питного водопостачання.

                   МАРТИНЮК О.О., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - ст. викл. Шульженко О.Ф.

17.  Автоматизована система розміщення паркувальних місць.

                   Макарчук Ю.О., студент гр. ТР-11

                   Керівник - ст.викл.Ляшенко М.В.

18.  Програмний інструментарій зв'язку ArcGis із зовнішніми СУБД.

                   МАЗУР О.О., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

19.  Система колективної розробки проектів з використанням технології ASP.NET MVC.

                   МЄДВЄДЄВ В.Є., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Медведєва  В.М.

20.  Автоматизована система керування навчальними курсами з використанням MongoDB.

                   ЛЯШЕНКО О.В., студент гр. ТВ-12

                   Керівник - ст.викл. Дацюк О.А.

21.  Система автоматизованої побудови дидактичної антології на основі Wikipedia.

                   ЛЕВЧЕНКО Я.А., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Титенко С.В.

22.  Підсистема керування базою даних гідрохімічного стану підземних вод АЕС.

                   КУХАРЧУК В.С., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Карпенко Є.Ю.

23.  Інформаційна система транспортного підприємства на  базі сервіс-орієнтованої архітектури (СОА).

                   КУР'ЯТО В.Ю., студент гр. ТМ-11

                   Керівник - ст.викл. Гурін А.Л.

24.  Побудова тематичних карт температурного режиму підземних вод у зоні споруд АЕС.

                   КУЛЕШ  С.С., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - доц. Карпенко  Є.Ю.

 

 

СЕКЦІЯ №8

Моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів

Керівник секції – к.т.н., доц. Медведєва В.М.

Вчений секретар –  к.т.н., доц. Щербашин Ю.Д.

 

Стендові доповіді

23 квітня, 1415 , ауд. 510 - 5.

 

25.  WEB-геоінформаційна система моніторингу зайнятості населення України.

                   КРУПКО О.О., студент гр. ТМ-11

                   Керівник - ст.викл. Гурін А.Л.

26.  Підсистема адміністрування бази даних гідрохімічного стану підземних вод у зоні АЕС.

                   КОПИЛОВА В.Ю., студент гр. ТР-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Карпенко Є.Ю.

27.  Управління системою домашньої автоматизації на ОС Android.

                   КОЗАЧЕНКО М.В., студент гр. ТВ-12

                   Керівник - доц., к.т.н. Карпенко Є.Ю.

28.  Порівняння продуктивності Xamarin vs DalvikVM в ОС Android .

                   КАРПЛЮК О.В., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Медведєва В.М.

29.  Енергоефективний алгоритм демпфування кутової швидкості наносупутника.

                   ЗІНЧЕНКО  В.В., студент гр. ТМ-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Щербашин Ю.Д.

30.  Розробка програмного забезпечення системи магнітного орієнтування наносупутника.

                   ДУМЧЕВ М.Є., студент гр. ТР-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Щербашин Ю.Д.

31.  Системи розробки та редагування технічної документації.

                   ГОРБ  П.Ю., студент гр. ТМ-11

                   Керівник - ст.викл. Дацюк  О.А.

32.  Система оцінки якості води на водозаборах міста Києва.

                   ГЕРМАН Ю.В., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - ст.викл. Шульженко О.Ф.

33.  Програмне забезпечення прийняття рішень роботом в бойових умовах.

                   ГАВРИЛЮК А.Р., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

34.  Система автоматизованого розв'язання нонограм з використанням скінченних автоматів.

                   ВОРОБЙОВ Є.В., студент гр. ТВ-12

                   Керівник - доц., к.т.н. Медведєва В.М.

35.  Використання ієрархічних структур даних в задачі "Моніторинг будівель і споруд".

                   БАРАБАШ А.С., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - ст.викл. Дацюк О.А.

36.  Використання програмного комплексу MathLab для теплоаеродинамічного розрахунку апаратів повітряного охолодження.

                   ЄФІМЕНКО О.С., студент гр. ТР-11

                   Керівник - ст.викл. Ляшенко М.В.

37.  Використання методів твердотільного параметричного моделювання для створення проектів теплообмінних апаратів.

                   Єфіменко О.С., студент гр. ТР-11

                   Керівник -ст. викл., к.т.н. Баранюк О.В.

 

 

 

СЕКЦІЯ №6

Геометричне моделювання та проблеми візуалізації

Керівник секції – к.т.н., доц. Кузьменко І.М.

Вчений секретар –  к.ф.-м.н., доц. Карпенко С.Г.

 

Доповіді магістрів і спеціалістів

21квітня, 1415 , ауд. 406 - 5.

 

1.      Засоби трансляції циклограм наносупутника.

.          ТУРІН Д.В., магістр гр. ТВ-31м

.          Керівник - доц., к.т.н. Смаковський Д.С.

2.      Оцінка впливу енергетичних підприємств на стан навколишнього природного середовища в Україні.

.          ОПАНОВИЧ С.В., магістр гр. ТМ-31м

.          Керівник - доц., к.т.н. Кузьменко І.М.

3.      Мобільна геоінформаційна система обстеження стану інженерних комунікаційних мереж підприємства.

.          МАНАЧИН П.М., спеціаліст гр. ТМ-31с

.          Керівник - ст.викл. Гайдаржи В.І.

4.      Моделювання вірусних епідемічних процесів рослин на основі моделі Вейбулла.

.          КОСЕНКО О.С., студент гр. ТМ-31м

.          Керівник - доц., к.т.н. Сидоренко Ю.В.

5.      Побудова склеєних плоских сіток на основі ізотропних кривих Без'є.

.          КОНАХЕВИЧ Д.В., магістр гр. ТВ-31м

.          Керівник - доц., д.т.н. Аушева Н.М.

6.      Комбінована модель доступу до бази даних.

.          КОЛОДІЙ А.А., магістр гр. ТІ-31м

.          Керівник - доц., д.т.н. Аушева Н.М.

7.      Джерела шуму авіаційного транспорту.

.          ШПАК А.О., магістр гр. ТВ-41м

.          Керівник - доц., к.е.н. Левченко Л.О.

8.      Система автоматизації обробки даних зворотнього зв'язку учасників навчального процесу.

.          СТОРОЖЕНКО М.В., магістр гр. ТМ-41м

.          Керівник - ст.викл., к.т.н. Михайлова І.Ю.

9.      Врахування довільної траєкторії руху плазматрона при моделюванні лазерно-дугового наплавлення.

.          КНЯЗСЬКА О.О., магістр гр. ТВ-41м

.          Керівник - викл., к.т.н. Третяк В.А.

10.  Програмна система швидкого пошуку інформації на базі IndexTank API.

.          КАРПЕНКО О.В., магістр гр. ТМ-4

.          Керівник - ст.викл., к.т.н. Михайлова І.Ю.

 

 

СЕКЦІЯ №6

Геометричне моделювання та проблеми візуалізації

Керівник секції – к.т.н., доц. Кузьменко І.М.

Вчений секретар –  к.ф.-м.н., доц. Карпенко С.Г.

 

Стендові доповіді

22 квітня, 1415 , ауд. 406 - 5.

 

11.  Побудова тематичних  карт гідрохімічного стану підземних вод у зоні споруд АЕС     .

.          ШНАЙДЕР Р.С., студент гр. ТР-11

.          Керівник - доц., д.т.н. Аушева Н.М.

12.  Автоматизована підсистема інформаційної системи робота з виявлення рухомих об'єктів.

.          ЦУБЕР М.О., студент гр. ТВ-12

.          Керівник - ст.викл. Гайдаржи В.І.

13.  Розпізнавання об'єктів на зображеннях за допомогою OpenCV.

.          МАЙДАНОВСЬКИЙ І.К., студент гр. ТВ-12

.          Керівник - доц., к.т.н. Сидоренко Ю.В.

14.  Особливості використання технології OpenGL у візуалізації мап.

.          ЛЕЙНОВ О.Д., студент гр. ТВ-11

.          Керівник - доц., к.т.н. Сидоренко Ю.В.

15.  ПРОГНОЗУВАННЯ ГІДРОХІМІЧНОГО СТАНУ ПІДЗЕМНИХ ВОД У ЗОНІ СПОРУД АЕС.

.          КОСЕНКО А.В., студент гр. ТР-11

.          Керівник - доц., д.т.н. Аушева Н.М.

16.  Прикладне програмне забезпечення рухомого модуля збору сенсорних даних віддаленого використання.

.          КАРАВАЦЬКИЙ  М.В., студент гр. ТВ-12

.          Керівник - ст.викл. Гайдаржи В.І.

17.  Оцінка чутливості методу граничних елементів для області з ребрами .

.          ДУДНИК  В.Ю., студент гр. ТМ-11

.          Керівник - ст.викл. Молодід  О.К.

18.  Система захищеного обміну повідомленнями з використанням криптографічних конвертів .

.          ГНАТЮК А.Д., студент гр. ТВ-11

.          Керівник - асист. Матях С.В.

19.  Система захищеного документообігу на основі електронних конвертів.

.          ГИЖКО Р.В., студент гр. ТВ-11

.          Керівник - асист., Матях С.В.

20.  Автоматизована підсистема інформаційної системи робота з аналізу локаційних даних.

.          ВОРОНОВ М.О., студент гр. ТВ-12

.          Керівник - ст.викл. Гайдаржи В.І.

21.  Визначення штрафної функції для оптимізації параметрів технологічного процесу лазерно-дугового наплавлення.

.          РОМАНОВА  Д.П., студент гр. ТМ-22

.          Керівник - проф., д.т.н. Лук'яненко С.О.; ст.вик., к.т.н. ТРЕТЯК В.А.

22.  Залежність політочкових перетворень від відстані до точок каркаса.

.          АНТОНЮК К.В., студент гр. ТМ-22

.          Керівник - доц., к.т.н. Сидоренко Ю.В.

23.  Шкали вимірювання метрик програмного забезпечення.

.          МОРОЗОВ М.С., студент гр. ТІ-31

.          Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.

СЕКЦІЯ №6

Геометричне моделювання та проблеми візуалізації

Керівник секції – к.т.н., доц. Кузьменко І.М.

Вчений секретар –  к.ф.-м.н., доц. Карпенко С.Г.

 

Стендові доповіді

23 квітня, 1415 , ауд. 406 - 5.

 

24.  Linq - мова інтегрованих запитів в C#.

.          РОМАНЮК К.Р., студент гр. ТМ-31

.          Керівник - доц., к.ф.-м.н. Карпенко С.Г.

25.  Багатопотокове програмування.

.          ПЕКАРЧУК М.С., студент гр. ТМ-31

.          Керівник - доц., к.ф.-м.н. Карпенко С.Г.

26.  Алгоритм LMA в нелінійній апроксимації методом найменших квадратів.

.          ОПЕЙДА Р.А., студент гр. ТР-32

.          Керівник - ст.викл. Молодід О.К.

27.  Вплив помилок програмістів на надійність програм.

.          КАСЬЯНЕНКО І.І., студент гр. ТІ-31

.          Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.

28.  Особливості застосування принципів ООП в JavaScript при розробці ігрової бібліотеки.

.          КАСЬЯНЕНКО І.І., студент гр. ТІ-31

.          Керівник - доц., к.ф.-м.н. Карпенко С.Г.

29.  Статистичні задачі в програмному забезпеченні.

.          ДУДКІН Ю.М., студент гр. ТВ-32

.          Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.

30.  Дослідження категорій помилок у програмних продуктах.

.          ГВОЗДЕНКО О.В., студент гр. ТІ-31

.          Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.

31.  Математическое моделирование процесса изготовления биметаллических пластин.

.          ВИДРЯ Ю.І., студент гр. ТВ-31

.          Керівник - проф., д.т.н. Лук'яненко С.О.; ст.вик., к.т.н. МИХАЙЛОВА І.Ю.

32.  Збирач сміття C#.

.          БАЙДА Д.В., студент гр. ТР-31

.          Керівник - доц., к. ф.-м. н. Карпенко С.Г.

33.  Особливості процесу тестування програм.

.          ШКОЛЯР М.В., студент гр. ТР-41

.          Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.

34.  Джерела похибок у комп'ютерних розрахунках.

.          ШКЛЯРСЬКИЙ Н.О., студент гр. ТР-41

.          Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.

35.  Застосування перетворень Абеля.

.          ШАРНІН С.А., студент гр. ТІ-11

.          Керівник - доц., к.ф.-м.н. Ногін М.В.

36.  Тенденції використання мов програмування у світі й Україні.

.          ТЯГЛОВА А.В., студент гр. ТМ-42

.          Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.

 

 

СЕКЦІЯ №7

Програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів

Керівник секції – к.т.н., доц. Верлань А.А.

Вчений секретар –  к.т.н., доц. Гагарин О.О.

Доповіді магістрів і спеціалістів

21 квітня, 1415 , ауд. 419-5.

1.      Моделювання процесів переносу виділеної рідини системою вихрових кілець в нескінченному циліндрі .

            ЧИРВА С.А., магістр гр. ТР-31м

            Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.

2.      Моделювання руху вихрових структур в течії за сферичним тілом.

            ПОКОЛЕНКО В.Ю., магістр гр. ТР-31м

            Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.

3.      Засоби моделювання динаміки параметрів гідрогеологічного середовища.

            ПОДСТРЕЛОВ О.С., студент гр. ТМ-31м

            Керівник - доц., к.т.н. Тихоход В.О.

4.      Методи побудови сценарної моделі аналізу інформації складових економічної безпеки.

            ПІДГРУШНИЙ Д.О., студент гр. ТМ-31м

            Керівник - доц., к.т.н. Коваль О.В.

5.      Засоби діагностики стану регіонів світу за рівнем енергетичної безпеки.

            НОВАК О.І., магістр гр. ТМ-31м

            Керівник - доц., к.е.н. Караєва Н.В.

6.      Метод аналізу ієрархій для оцінки оптимального розміщення НВДЕ на певній території.

            КУЛАКОВ М.О., студент гр. ТІ-31м

            Керівник - доц., к.т.н. Сегеда І.В.

7.      Визначення сатурації крові пульсоксиметричним способом та програмний аналіз фотоплетізмограми.

            КОТУНОВ В.О., магістр гр. ТВ-31м

            Керівник - асист. Полягушко Л.Г.

8.      Моделювання взаємодії локалізованих вихрових структур при зльоті літальних апаратів.

            КОЛОМІЙЧЕНКО Д.С., магістр гр. ТР-31м

            Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.

9.      Адаптивна модель метаданих предметної області та сценаріїв.

            ДРИЧИК В.В., магістр гр. ТР-31м

            Керівник - доц., к.т.н. Коваль О.В.

10.  Моделювання динаміки газової порожнини в рідинах.

            ВАСИЛИШИН А.О., магістр гр. ТР-31м

            Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.

11.  Адаптаптація комп'ютерних засобів тестування до особливостей обробки інформації учнем.

            БІЛОКОПИТОВА М.В., студент гр. ТМ-31м

            Керівник - доц., к.т.н. Верлань А.А.

12.  Моделювання процесів передачі сигналів у живій нейронній мережі.

            ІВАНОВ В.І., студент гр. ТМ-31м

            Керівник - доц., к.т.н. Писаренко Ю.В.

13.  Засоби автоматизації процесу підбору претендентів на посаду відповідно «рамок компетенції».

            ТОПОРІВСЬКИЙ Б.П., магістр гр. ТВ-31м

            Керівник - доц., к.т.н. Гагарін О.О.

14.  Числове моделювання процесів аерації промислових приміщень.

            КУЛЬЧЕВИЧ А.В., магістр гр. ТР-41м

            Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.

СЕКЦІЯ №7

Програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів

Керівник секції – к.т.н., доц. Верлань А.А.

Вчений секретар –  к.т.н., доц. Гагарин О.О.

 

Стендові доповіді

22 квітня, 1415 , ауд. 419 - 5.

 

15.  Інформаційна система економічного аналізу викидів підприємств Київської області.

            ЩЕПАК А.С., студент гр. ТМ-11

            Керівник - проф., д.т.н. Сліпченко В.Г.

16.  Моделювання процесів перемішування рідини в криволінійній трубі.

            ХРАМЦОВ Є.І., студент гр. ТВ-12

            Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.

17.  Інформаційна система моніторингу забруднення атмосферного повітря Київської області.

            ТРАЧУК Ю.І., студент гр. ТМ-11

            Керівник - проф., д.т.н. Сліпченко  В.Г.

18.  Система моніторингу рівня забруднення води міських пляжів.

            ТКАЧЕНКО О.В., студент гр. ТМ-11

            Керівник - ст. викл. Мірошниченко І.В.

19.  Web-система адміністрування картографічних даних з підтримкою мобільних платформ.

            ПРИХОДЬКО О.І., студент гр. ТВ-11

            Керівник - ст.викл. Васильєва О.Б.

20.  Сучасне використання локально обчислювальних мереж.

            ПОЛЮХОВИЧ Т.Д., студент гр. ТМ-11

            Керівник - доц., к.е.н. Сегеда І.В.

21.  Основні чинники якості програмного продукту. Характеристики якості.

            ПОЛІМУШКЕТ М.О., студент гр. ТВ-11

            Керівник - ст.викл. Васильєва О.Б.

22.  Веб-орієнтовані засоби керування даними гідрохімічного моніторингу.

            ПОБЕРЕЖНИЙ Б.І., студент гр. ТМ-11

            Керівник - доц., к.т.н. Тихоход В.О.

23.  Семантична модель даних IDEF1X.

            ПАСІКА Т.І., студент гр. ТВ-11

            Керівник - ст.викл. Васильєва О.Б.

24.  Програмна реалізація алгоритмів оптимізації з використанням програмного інтерфейсу Matlab.

            МУЗИКА А.В., студент гр. ТМ-11

            Керівник - доц., к.т.н. Тихоход В.О.

25.  Автоматизована система аналізу сценаріїв роботи електроенергетичних систем з метою мінімізації викидів в навколишнє середовище.

            МАРКОВ О.О., студент гр. ТВ-12

            Керівник - доц., к.е.н. Сегеда І.В.

26.  Інкрементна модель життєвого циклу розробки ПЗ.

            ЛЕЙНОВ О.Д., студент гр. ТВ-11

            Керівник - ст. викл. Васильєва О.Б.

СЕКЦІЯ №7

Програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів

Керівник секції – к.т.н., доц. Верлань А.А.

Вчений секретар –  к.т.н., доц. Гагарин О.О.

 

Стендові доповіді

23 квітня, 1415 , ауд. 419 - 5.

 

27.  Моделювання процесів переносу морськими течіями.

            ЛІМОНТ Я.А., студент гр. ТВ-12

            Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.

28.  Загальна характеристика крайових задач балістики.

            КАНЧУКІВСЬКИЙ П.І., студент гр. ТР-11; ПІКОВЕЦЬ А.Б., студент гр. ТР-11

            Керівник - доц., к.т.н. Гагарін О.О.

29.  Система моніторингу рівня забруднення повітря теплоелектроцентралями .

            ЗАЙЦЕВ А.Ю., студент гр. ТМ-11

            Керівник - ст.викл. Мірошниченко І.В.

30.  Оцінка точності моделювання маневру ЛА різними методами чисельного інтегрування.

            ГУПАЛО С.О., студент гр. ТР-11

            Керівник - доц., к.т.н. Гагарін О.О.

31.  Моделювання розповсюдження забруднень на морській поверхні.

            БУДИЛО В.О., студент гр. ТВ-12

            Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.

32.  Система мобільної підтримки картографічного модуля з кешуванням даних "KPImaps".

            БОДНЯ О.С., студент гр. ТВ-11

            Керівник - ст.викл. Васильєва О.Б.

33.  Підхід до забезпечення адаптивного навчання на основі управління компетентностями.

            БОГДАНОВ А.В., студент гр. ТВ-11

            Керівник - ст.н.спів., к.т.н. Богачков Ю.М.

34.  Сучасні рішення реалізацїї інноваційних технологій навчання.

            ЮДІНА А.А., студент гр. ТМ-21

            Керівник - доц., к.т.н. Гагарін О.О.

35.  Методична основа оцінювання фінансових ризиків підприємств енергетичної галузі.

            ПІДБЕРЕЗНА О.Ю., студент гр. ТМ-21

            Керівник - доц., к.е.н. Караєва Н.В.

36.  Використання мови програмування Python при побудові програмного забезпечення задач оптимізації.

            БОГДАН М.П., студент гр. ТР-21

            Керівник - доц., к.т.н. Тихоход В.О.

37.  Сучасне використання локально обчислювальних мереж.

            ПАТКЕВИЧ В.О., студент гр. ТВ-31

            Керівник - доц., к.е.н. Сегеда І.В.

 

 

СЕКЦІЯ №8

Моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів

Керівник секції – к.т.н., доц. Медведєва В.М.

Вчений секретар –  к.т.н., доц. Щербашин Ю.Д.

 

Доповіді магістрів і спеціалістів

21 квітня, 1415 , ауд. 510 - 5.

 

1.      Моделювання процесів передачі сигналів у живій нейронній мережі.

                   Харченко В.О., студент гр. ТМ-31м

                   Керівник - доц., к.т.н. Щербашин Ю.Д.

2.      Засоби побудови уніфікованих графічних інтерфейсів інформаційних сайтів .

                   Сич А.В., магістр гр. ТІ-31м

                   Керівник - доцент к.ф-м.н. Тарнавський Ю.А.

3.      Застосування розкладу по сингулярним значенням із використанням паралельних технологій для розв'язання задач відновлення зображень.

                   РОЖЕЩЕНКО І.О., магістр гр. ТР-31м

                   Керівник - ст.викл., к.т.н. Карпенко Є.Ю.

4.      Програмне забезпечення персональної інерціальної навігаційної системи для портативних пристроїв.

                   РАДЧЕНКО Д.К., магістр гр. ТВ-31м

                   Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

5.      Прогнозування моменту перевантаженості в системі контрою за раціональним використанням ресурсів серверного обладнання.

                   ЛЯШЕНКО М.М., магістр гр. ТІ-31м

                   Керівник - ст.викл. Ляшенко М.В.

6.      Програмне забезпечення аутентифікації користувача за його рухами маніпулятором "Mouse".

                   КАЛАШНИК В.О., магістр гр. ТВ-31м

                   Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

7.      Оцінка криптостійкості шифру ДСТУ ГОСТ 28147:2009 на основі моделювання лавинного  ефекту.

                   ДАНИЛОВА О.А., спеціаліст гр. ТР-31

                   Керівник - доц., к.т.н. Тарнавський Ю.А.

8.      Вплив малих доз радіації на здоров'я населення України.

                   ШУЛЬЖЕНКО О.В., студент гр. ТМ-41м

                   Керівник - ст.викл. Шульженко О.Ф.

9.      Класифікація кривих другого порядку по неповному вхідному вектору.

                   МОСКАЛЕНКО Ю.В., студент гр. ТВ-31с

                   Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

10.  Клієнт-серверна взаємодія Marmalade SDK та PHP-сервера.

                   БЕРЕЖНИЙ В.С., студент гр. ТВ-41м

                   Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

11.  Автоматизація тестування продуктивності ігор від першої особи.

                   АНТОНЕНКО І.В., магістр гр. ТВ-41м

                   Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

СЕКЦІЯ №8

Моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів

Керівник секції – к.т.н., доц. Медведєва В.М.

Вчений секретар –  к.т.н., доц. Щербашин Ю.Д.

 

Стендові доповіді

22 квітня, 1415 , ауд. 510 - 5.

 

12.  Створення системи соціального мережевого взаємооцінювання на основі методу Джозефа Лафта та Харрінгтона Інгама.

                   ЯРОВИЙ І.П., студент гр. ТВ-12

                   Керівник - доц., к.т.н. Титенко С.В., к.т.н. Богачков Ю.М.

13.  Android-додаток віддаленого керування базою даних гідрохімічного моніторингу.

                   ЧЕРНЕНКО К.В., студент гр. ТР-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Карпенко Є.Ю.

14.  Підсистема формування звітної інформації гідрохімічного стану підземних вод у зоні споруд АЕС.

                   СТРОКАЛІС М.Г., студент гр. ТР-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Карпенко Є.Ю.

15.  Веб-система пошуку рецептів страв по заданих інгредієнтам.

                   ОСИПЕНКО М.В., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

16.  Система вибору та аналізу водоочисного обладнання для питного водопостачання.

                   МАРТИНЮК О.О., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - ст. викл. Шульженко О.Ф.

17.  Автоматизована система розміщення паркувальних місць.

                   Макарчук Ю.О., студент гр. ТР-11

                   Керівник - ст.викл.Ляшенко М.В.

18.  Програмний інструментарій зв'язку ArcGis із зовнішніми СУБД.

                   МАЗУР О.О., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

19.  Система колективної розробки проектів з використанням технології ASP.NET MVC.

                   МЄДВЄДЄВ В.Є., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Медведєва  В.М.

20.  Автоматизована система керування навчальними курсами з використанням MongoDB.

                   ЛЯШЕНКО О.В., студент гр. ТВ-12

                   Керівник - ст.викл. Дацюк О.А.

21.  Система автоматизованої побудови дидактичної антології на основі Wikipedia.

                   ЛЕВЧЕНКО Я.А., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Титенко С.В.

22.  Підсистема керування базою даних гідрохімічного стану підземних вод АЕС.

                   КУХАРЧУК В.С., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Карпенко Є.Ю.

23.  Інформаційна система транспортного підприємства на  базі сервіс-орієнтованої архітектури (СОА).

                   КУР'ЯТО В.Ю., студент гр. ТМ-11

                   Керівник - ст.викл. Гурін А.Л.

24.  Побудова тематичних карт температурного режиму підземних вод у зоні споруд АЕС.

                   КУЛЕШ  С.С., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - доц. Карпенко  Є.Ю.

 

 

СЕКЦІЯ №8

Моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів

Керівник секції – к.т.н., доц. Медведєва В.М.

Вчений секретар –  к.т.н., доц. Щербашин Ю.Д.

 

Стендові доповіді

23 квітня, 1415 , ауд. 510 - 5.

 

25.  WEB-геоінформаційна система моніторингу зайнятості населення України.

                   КРУПКО О.О., студент гр. ТМ-11

                   Керівник - ст.викл. Гурін А.Л.

26.  Підсистема адміністрування бази даних гідрохімічного стану підземних вод у зоні АЕС.

                   КОПИЛОВА В.Ю., студент гр. ТР-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Карпенко Є.Ю.

27.  Управління системою домашньої автоматизації на ОС Android.

                   КОЗАЧЕНКО М.В., студент гр. ТВ-12

                   Керівник - доц., к.т.н. Карпенко Є.Ю.

28.  Порівняння продуктивності Xamarin vs DalvikVM в ОС Android .

                   КАРПЛЮК О.В., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Медведєва В.М.

29.  Енергоефективний алгоритм демпфування кутової швидкості наносупутника.

                   ЗІНЧЕНКО  В.В., студент гр. ТМ-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Щербашин Ю.Д.

30.  Розробка програмного забезпечення системи магнітного орієнтування наносупутника.

                   ДУМЧЕВ М.Є., студент гр. ТР-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Щербашин Ю.Д.

31.  Системи розробки та редагування технічної документації.

                   ГОРБ  П.Ю., студент гр. ТМ-11

                   Керівник - ст.викл. Дацюк  О.А.

32.  Система оцінки якості води на водозаборах міста Києва.

                   ГЕРМАН Ю.В., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - ст.викл. Шульженко О.Ф.

33.  Програмне забезпечення прийняття рішень роботом в бойових умовах.

                   ГАВРИЛЮК А.Р., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.

34.  Система автоматизованого розв'язання нонограм з використанням скінченних автоматів.

                   ВОРОБЙОВ Є.В., студент гр. ТВ-12

                   Керівник - доц., к.т.н. Медведєва В.М.

35.  Використання ієрархічних структур даних в задачі "Моніторинг будівель і споруд".

                   БАРАБАШ А.С., студент гр. ТВ-11

                   Керівник - ст.викл. Дацюк О.А.

36.  Використання програмного комплексу MathLab для теплоаеродинамічного розрахунку апаратів повітряного охолодження.

                   ЄФІМЕНКО О.С., студент гр. ТР-11

                   Керівник - ст.викл. Ляшенко М.В.

37.  Використання методів твердотільного параметричного моделювання для створення проектів теплообмінних апаратів.

                   Єфіменко О.С., студент гр. ТР-11

                   Керівник -ст. викл., к.т.н. Баранюк О.В.