Викладачі

Антонов Валерій Миколайович

Антонов Валерій Миколайович,
кандидат технічних наук, доцент

У 1971 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю обчислювальна математика та отримав кваліфікацію математик. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 — інформаційні технології на тему «Розробка та дослідження математичного забезпечення інтегрованої АСУ підприємством по поставці продукції».

Викладає: теорія алгоритмів, математичні моделі і методи планування та прийняття рішень, GRID-технології.

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Кібернетично-акмеологічна експертно-аналітична система // УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ ТА МЕД. ТЕЛЕМАТИКИ, т. 9, № 2. – 2011 р. – Донецк. – С. 230 – 237.
  2. Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Кіберакмеологічні проблеми медицини та телемедицини // Укр. ж-л телемедицини та медичної телематики. – Донецк. - - № 2. – т. 8. – 2010 С. 221 – 224.
  3. Антонов В.М. Дистанційне навчання: Кіберакмеологічний підхід. – Монографія. – Херсон. – 2011. – 156 с.
  4. Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: технологія розвитку та удосконалення Людини. – Монографія. К.: ВПЦ «Київский ун-т». – 2011. 290 с.
  5. Антонов В.М. Мови опису та гіпермедійного моделювання. – Довідник. – Київ. – ВПЦ КУ, - 2011. – 167 с.