Викладачі

Адасовський Борис Ігорович

Адасовський Борис Ігорович,
доктор технічних наук, професор.

У 1969 р. закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченко за спеціальністю обчислювальна математика та отримав кваліфікацію математик. Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.14 — системи обробки інформації та управління спеціального призначення на спеціальну тему.

Викладає: системний аналіз, програмування багатопроцесорних обчислювальних систем.

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Системний підхід до моделювання моніторингу екологічної системи. // Наукові вісті Галицької академії. – Івано-Франківськ: Вид-во „Полум’я”, 2009. - № 2 (16), С. 87 – 95.
  2. Методологічні основи системного діагностування багатовимірних динамічних об’єктів. // Наукові вісті Галицької академії. – Івано-Франківськ: Вид-во „Полум’я”, 2010. - № 1 (16), С. 11 – 16.
  3. Системна послідовність етапів розв’язку проблемної екологічної ситуації // Наукові вісті Галицької академії. – Івано-Франківськ: Вид-во „Полум’я”, 2010. - № 1 (16), С. 11 – 16.
  4. Інтерактивна комп’ютерна система розв’язку задачі про призначення // Наукові вісті Галицької академії. – Івано-Франківськ: Вид-во „Полум’я”, 2010. - № 2 (17), С. 11 – 16.
  5. Діагностування систем. // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Івано-Франківськ: „Полум’я”, 2011. - 108 с.