Еколого-економічне управління сталим розвитком території

У даному напрямку наукової роботи кафедри вивчаються можливості застосування сучасних інформаційно-технологічних підходів з метою ефективної реалізації системи технічних, управлінських і економічних рішень, спрямованих на досягнення економічної стабільності території в цілому та розташованих у межах території суб'єктів господарювання.

Система базується на попередньо сформованих інформаційних моделях можливого розвитку процесу змін стану території та розроблених програмних продуктах і забезпечує:

  • моделювання еколого-економічного стану території;
  • кількісну оцінку еколого-економічних та соціально-демографічних наслідків господарської діяльності;
  • удосконалення параметрів системи екологічного регулювання господарської діяльності;
  • визначення ефективних напрямків комплексної утилізації;
  • оцінювання і вибір варіантів удосконалення організаційних структур управління діяльністю суб'єктів господарювання;
  • визначення напрямків найбільш раціонального використання інвестиційного капіталу, накопичуваного за рахунок реалізації
  • стабілізаційних рішень.

Виконавці: к.е.н., доц. Караєва Н.В., ст.викл. Сегеда І.В., ас. Гусева І.І.

Інформаційно-аналітична система збору, обробки та прогнозування еколого-економічної інформації

Проводиться розробка розгалуженої інформаційно-аналітичної системи збору, обробки та прогнозування еколого- економічної інформації для державних та відомчих органів, що мають територіальні відділення та проводять регулярну звітність про діяльність своїх підрозділів у регіонах.

Система передбачає можливість (у режимі on-line, off-line та з використанням паперових носіїв в залежності від необхідності та можливості) контролю виконання доручень, наказів та узгодження документів. Система містить розгалужені архіви та бібліотеки загальносистемного користування.

Аналітична частина включає розробку апарату статистичного та геоінформаційного аналізу для певних об'єктів, регіонів та параметрів, що обробляються.

Виконавець: к.т.н. Кузьміних В.О.