На кафедрі АПЕПС науково-дослідна робота здійснюється за наступними напрямками інноваційного розвитку:

  • математичне моделювання динамічних об’єктів та систем;
  • збереження навколишнього середовища та сталий розвиток;
  • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
  • новітні ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;
  • діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань.

Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства

Даний напрямок включає в себе:
1. Геоінформаційні технології в екологічних дослідженнях.
2. Підсистема мобільного документування результатів льотних випробувань.
3. Прогнозування максимального навантаження веб-ресурсів.
4. Система автоматизованого проектування котлоагрегатів ТЕС.
5. Віртуальна лабораторія космічних досліджень.
6. Системи автоматичного керування з використанням датчиків комп’ютерної обробки сигналу.
7. Розробка інтелектуальних роботів.
8. Семантичні технології в електронному навчанні.

Математичне моделювання динамічних об’єктів та систем

Даний напрямок включає в себе:
1. Моделювання процесів лазерної обробки матеріалів.
2. Геометричне моделювання очищення парових потоків матеріалів у вакуумі.
3. Нейромережеві методи технічної діагностики головного обладнання АЕС.
4. Моделювання температурного поля сотопанельних конструкцій з тепловими трубами.
5. Геометричне моделювання об’єктів на основі нелінійних перетворень.
6. Чисельне моделювання нелінійних процесів переносу у фотоелектричних та електрохімічних перетворювачах.
7. Автоматизована система термічного аналізу.
8. Моделювання складних динамічних систем на основі розв’язання інтегральних рівнянь.
9. Нові ефективні технології та засоби змішування в суцільних середовищах.
10. Математичне моделювання та розробка сапр систем теплопостачання.

Діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань

Даний напрямок включає в себе:
1. Розробка зразків медичної техніки та засобів обробки інформації.

Новітні ресурсозберігаючі технології в енергетиці та промисловості

Даний напрямок включає в себе:
1. Національна централізована система обліку споживання енергоресурсів.

Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток

Даний напрямок включає в себе:
1. Еколого-економічне управління сталим розвитком території.
2. Інформаційно-аналітична система збору, обробки та прогнозування еколого-економічної інформації.