Грантовая поддержка мобильности студентов в рамках проекта ЕС Горизонт-2020

Cостоялся научно-методический семинар на тему «Грантовая поддержка мобильности студентов в рамках проекта ЕС «Горизонт-2020»

ХІІІ міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів ТЕФ «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

Звіт про роботу ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів, студентів ТЕФ «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

VIІ науково-практичний семінар з міжнародною участю ім. проф. І.В. Недіна

VІI науково-практичний семінар з міжнародною участю ім. проф. І.В. Недіна «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ І НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 21-22 жовтня 2015 року. (сайт семінару nedin-seminar.kpi.ua)

Энергетический менеджмент: состояние и перспективы развития - PEMS’15

Конференция «Энергетический менеджмент: состояние и перспективы развития - PEMS'15» пройдет с 19 по 21 мая 2015 в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт»

Анонс XIІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів, студентів "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики"

Поспішайте прийняти участь у XIІІ міжнародній науково-практичній конференції аспірантів, магістрантів, студентів "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики".

Перша міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)»

9-10 жовтня відбулись засідання Першої міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)» на базі Теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ».

VІ науково-практичний семінар з міжнародною участю ім. проф. І.В. Недіна

VІ науково-практичний семінар з міжнародною участю ім. проф. І.В. Недіна «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ І НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 21-22 жовтня 2014 року

XII международная научно-практическая конференция аспирантов, магистрантов, студентов "Современные проблемы научного обеспечения энергетики"

Программа XII-й международной научно-практической конференции аспирантов, магистрантов, студентов "Современные проблемы научного обеспечения энергетики" (22-25 апреля 2014)

Международная научно-практическая конференция по проблемам энергетики 2012

Секции, посвященные информационным технологиям, программной инженерия и графическом моделированию.

Экономическая безопасность государства и научно-технологические аспекты ее обеспечения

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» II научно-практический семинар с международным участием (Нединськи чтения).

VIII Международной научно-практическая конференция по проблемам энергетики

19-23 апреля 2010 на ТЭФ состоялась VIII Международной научно-практическая конференция аспирантов, магистрантов, студентов на тему "Современные проблемы научного обеспечения энергетики".